Anasayfaya Dön

Courses

Dönem AdıDers KoduDers Adı
2017-2018 Güz02020101Matematik I
2017-2018 Güz02020102Fizik I
2017-2018 Güz02020103Genel Kimya
2017-2018 Güz02020104Jeoloji Mühendisliğine Giriş
2017-2018 Güz02020105Mühendislik Çizimi
2017-2018 Güz02020134Yabancı Dil I
2017-2018 Güz02020301Mineraloji I
2017-2018 Güz02020302Mühendislik Mekaniği
2017-2018 Güz02020303Yapısal Jeoloji I
2017-2018 Güz02020304Stratigrafi ve Sedimantoloji
2017-2018 Güz02020305Tarihsel Jeoloji ve Paleontoloji
2017-2018 Güz02020306Mühendisler İçin İstatiksel Metodlar
2017-2018 Güz020205nnTOSD-1
2017-2018 Güz02020501Jeolojik Harita Bilgisi
2017-2018 Güz02020503Magmatik Kayaç Petrografisi
2017-2018 Güz02020504Kaya Mekaniği
2017-2018 Güz02020505Jeokimya
2017-2018 Güz02020510Jeolojik Miras
2017-2018 Güz020207nnTOSD-III
2017-2018 Güz02020701Jeoloji Mühendisliği Tasarımı I
2017-2018 Güz02020702Jeofizik
2017-2018 Güz02020703Maden Yatakları
2017-2018 Güz02020704Jeolojide Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
2017-2018 Güz02020705Mühendislik Etiği
2017-2018 Güz02020708Akışkanlar Mekaniği
2017-2018 Güz02020712Kömür Jeolojisi
2017-2018 Güz02020713Baraj ve Tünel Jeolojisi
2017-2018 Güz02020701Jeoloji Mühendisliği Tasarımı I
2017-2018 Güz02020701Jeoloji Mühendisliği Tasarımı I