Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Derya SİNANOĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

derya.sinanoglu

0(488) 217-3655 Dahili: 3655

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt İçi

Kaya, M., Sinanoğlu, D., Görmüş, M. and Önal, M., 2014. Middle-late Eocene Biostratigraphy of the nummulits from the Safranbolu, Malatya and Elazığ Basins (NW and E Turkey), GeoFrankfurt2014, 21-24 September, Frankfurt, Germany.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Sinanoglu, D., Özgen Erdem, N. Batman Güneydogusu Geç Kretase Bentik Foraminiferleri. 17. PÇG –Cunda, 2016.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Özgen Erdem, N, Canpolat M.Y. ve Sinanoğlu, D. Araç Kuzeydoğusu (Kastamonu) Erken Eosen Sığ-Denizel Bentik Foraminifer Topluluğu ve Paleoekolojik Yorum. Türkiye Jeoloji Bülteni, 2016.

Özgen Erdem, N., Sinanoglu, D. Hoya Formasyonu Hazro-Diyarbakır Bartoniyen Bentik Foraminiferleri Üzerine Biyostratigrafik ve Paleocografık Yaklaşım. TPJD Bülteni, 28-1, 2016.

Sinanoglu, D. Egitsel-Bilimsel Jeositlere Bir Örnek: Garzan Yüzlegi. Yasam Bilimleri Dergisi, 2017.

Sinanoglu, D., Siyako M., Karadogan, S., Özgen Erdem, N. Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 60(1) , 2017.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Diyarbakır-Batman-Siirt Yöresindeki Üst Kretase-Tersiyer Yaşlı Birimlerin Paleontolojik ve Stratigrafik İncelemesi, Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(CÜBAP), Proje No: M607, 2016.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Sinanoğlu, D., Özgen-Erdem, N., 2015. Gercüş (BATMAN) Yakınlarında Garzan Formasyonu’nun Bentik Foraminifer Topluluğuna Ait Ön Bulgular. Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), 7-11 Eylül, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, s. 92-93.

Sinanoğlu, D., Özgen-Erdem, N., Şeker, H. & Bahtiyar, İ., 2016. Batman ili civarı petrolleri hazne kayasına ait tek yüzlek. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016, 254-255 (poster).

Sinanoğlu, D., Siyako, M., Karadoğan, S., Özgen-Erdem, N., 2016. Kültürel jeoloji açısından Hasankeyf (Batman) yerleşmesi. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016, 236-237.

Yüksek Lisans Tezi

Safranbolu (KARABÜK) Havzası Eosen Yaşlı Çökellerinin Foraminifer Biyostratigrafisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.