Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Hacı Alim BARAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

hacialim.baran

0(488) 217-4114 Dahili: 4114

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt İçi

Adakite-like, A-type and OIB-like Magmas from Anatolia-Arabian Post-collisional Settings

Özet

Geochemical and isotopic (Sr, O, C, S) evidence for multiple fluid sources for the Muş barite deposits, SE Anatolia, Turkey

Özet

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Doğaltaşların Sanata Dönüştüğü Yer: Batman Üniversitesi

Özet

Örenağıl (Batman) Barit Cevherleşmesinin Jeolojisi Üzerine Ön İnceleme

Özet

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Muş barit yataklarının jeololojik ve endüstriyel özellikleri

Özet

Ulukent (Tavas-Denizli) manganez sahasında biyojeokimyasal incelemeler

Özet

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Andizlik-Zimparalik (Muğla) Civarindaki Kromitlerin ve Bazik Dayklarin Kökeni

Özet

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Maden Haritalarının Oluşturulması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Özet

Siirt-Kapıkaya yöresinde yüzeyleyen Kapıkaya Formasyonunun mineralojik özellikleri

Özet

Toprakkale (Muş) Barit Cevherleşmesinin Jeolojik ve Petrografik Özellikleri

Özet

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kocabaş (Denizli) Travertenleri ve Kömürcüoğlu Travertenlerinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi ve Bunların Teknolojik açıdan değerlendirilmesi

Özet

Doktora Tezi

Hasköy-Kızılağaç (Muş) Barit Yataklarının Kökeni

Özet

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

Karslı, O., Chen, B., Uysal, İ., Aydin, F., Wijbrans, J. R., Kandemir, R., 2008, Elemental and Sr–Nd–Pb isotopic geochemistry of the most recent Quaternary volcanism in the Erzincan Basin, Eastern Turkey: framework for the evaluation of basalt–lower crust interaction, Lithos, 106, 55-70.