Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Can BALCI

Doktor Öğretim Üyesi

mehmetcan.balci

0(488) 217-3519 Dahili: 3519

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Mun, W., Teixeira, T., Balci, M.C., Svoboda, J., and McCartney, J.S., 2016. “Rate effects on the undrained shear strength of compacted clay.” Soils and Foundations. 56(4), 719-731.10.1016/j.sandf.2016.07.012.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Alpaslan, N., Balcı, M. C., Nalbantçılar, M. T., 2016. Investigation of Formation Mechanisms of Karstic Areas in the Batman City; The Esentepe Neighborhood Example. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20, 2016, Kilis, 2427-2434.

Alpaslan, N., Özçep, F., Balcı M.C., Öncül N., 2016. Determination of Geological and Geophysical (Electrical-Vesmethod) Features of The Karst Cavity in The Esentepe Region of Batman Province. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC’16), December 1-3, 2016, Diyarbakir. Engineering Proceeding Book, 1015-1026.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Kayabalı, K., Baser, T., Balcı, M. C., and Kolay, E., 2013. Evaluation of the Hydraulic Conductivity of Saturated, Fine-Grained Soils Using a Small-Size Centrifug, e-Journal of Geotechnical Engineering, ISSN: 1089-3032, Volume:18/L, pp. 2383-2395.

Kayabali, K. and Balci, M.C., 2013, An Appraisal of the Problems Related to the Classification of Fine-grained Soils, e-Journal of Geotechnical Engineering, ISSN: 1089-3032, Volume:18/K, pp. 2251-2262.

Yurt İçi

Balci, M.C., Alpaslan, N., 2016, Siirt- Pervari-Çobanören Köyü Kuzeydoğusunda Meydana Gelen Kaya Düşmesinin Mühendislik Jeolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı 1, ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614, s. 225-239.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Batman Kent Merkezinde Oluşan Zeminsel Çukurların Jeolojik ve Jeofizik Özelliklerinin Araştırılması, 2012-2016. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nuray ALPASLAN, Araştırmacı: Arş. Gör. Mehmet Can BALCI. Proje No: BTÜBAP-2012-FED-8. Finansman: Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.

Santrifüj yöntemiyle geçirgenlik ve konsolidasyon parametrelerinin elde edilmesine yönelik ampirik denklemler geliştirilmesi, 2012-2014, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Kamil Kayabalı, Yardımcı Araştırmacı: Jeoloji Yuk. Muh. Arş. Gör. Mehmet Can Balcı Finansman: A.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Kayabalı, K., Balcı, M. C. and Başer, T., 2012, Preliminary results from a small geotechnical centrifuge for consolidation tests: Third Int’l Conf. on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East University, Nicosia, TRNC, 820-827.

Doktora Tezi

Yurt İçi

Konsolidasyon Parametrelerinin Santrifüj Yöntemiyle Elde Edilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2016. Danışman: Prof. Dr. Kamil KAYABALI

Yüksek Lisans Tezi

İnce Taneli Zeminlerde Tane Boyu Değişiminin Zemin Sınıflaması Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011. Danışman: Prof. Dr. Kamil KAYABALI

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Balcı, M. C, Kayabalı, K., 2015. Küçük Ölçekli Santrifüj Kullanılarak Konsolidasyon Paremetrelerinin Elde Edilmesi. "Estimation of The Consolidation Parameters Using Small Scale Centrifuge". Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015),138-139, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Balcı, M. C., 2012. İnce Taneli Zeminlerde Sınıflama Problemleri. "The Classification Problems of Fine Grained Soils". Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, 1-3, Sivas.