Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan TEKİN

Dekan Yardımcısı

ramazan.tekin

0(488) 217-3725 Dahili: 3725

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt İçi

1D-local binary pattern based feature extraction for classification of epileptic EEG signals.

A novel approach for SEMG signal classification with adaptive local binary patterns

Detection of Parkinson's disease by Shifted One Dimensional Local Binary Patterns from Gait

Evaluation of texture features for automatic detecting butterfly species using extreme learning machine.

The influence of ion concentrations on the dynamic behavior of the Hodgkin–Huxley model-based cortical network.

Two novel local binary pattern descriptors for texture analysis

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A Computer Vision System for the Automatic Identification of Butterfly Species via Gabor-Filter-Based Texture Features and Extreme Learning Machine: GF+ELM.

A Rough Set Approach for Modeling E-Mail Usage Habits.

A Vision System for Classifying Butterfly Species by using Law’s Texture Energy Measures.

An Expert Spam Detection System Based on Extreme Learning Machine.

Epileptik EEG İşaretlerinin Sınıflandırılmasında Karar Kuralları ve Karar Ağaçlarının Kullanılması.

Identification of Butterfly Species by Similarity Indexes Based on Prototypes.

Identification of Butterfly Species with Rough Set Approach Based on Textural Features.

Matlab ile Hodgkin-Huxley Nöron Modeli Temelli Nöron Dinamiği Benzetimi.

Örüntü Tanımada Hopfield Ağının Kullanılması.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

A new approach for diagnostic estimation of Obstructive Sleep Apnea Syndrome based on One Dimensional Local Binary Pattern.

A novel crossover operator for genetic algorithms: ring crossover.

Comparison of performance of feature selection filters in biomedical signals.

Complexity and irregularity analysis of the output data of a cortical network.

Contribution of Synaptic Conduction Noise to Stochastic Resonance in Cortical Networks

Diagnostic estimation of sas from snore sounds using logistic regression.

Doküman dili tanıma için ikili örüntüler tabanlı yeni bir yaklaşım

Effect of external stimulus and ionic concentrations on Hodgkin-Huxley neural model.

EMG signal classification by extreme learning machine.

Epileptic EEG classification based on rough set approach.

E-posta Kullanım Alışkanlığının Kaba Kümeler ile İncelenmesi.

Influence of rewiring on spike activity and phase coherence in a Small-World cortical network

İstenmeyen Elektronik Postaların (Spam)Filtrelenmesinde Kaba Küme Yaklaşımının Kullanılması.

K-means ve YSA temelli Hibrit Bir Model ile Epileptik EEG İşaretlerinin Sınıflandırılması.

Separation of EEG signals by using Independent Component Analysis.

Yapay Sinir Ağları ile Dayanıklı Kararlılık Analizi.