Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Salih DİNÇ

Bölüm Başkanı

salih.dinc

0(488) 217-3699 Dahili: 3699

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Petrographıc Characterıstıc Of The Hacıalabaz Formatıon Dolomıtes (Upper Jurassıc) In The Bağbaşı (Hadım-Konya/Turkey) Area

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt İçi

Adsorption of Cu2+ and Pb2+ ion on dolomite powder

Özet

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Petrographic And Geochemical Characteristics Of Dolomites Of Kızıloren Formatıon (Konya, Turkey),

Özet

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Esentepe (Gültepe / Batman) Çukurunun Oluşum Mekanizması, Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman

Örenağıl (Batman) Barit Cevherleşmesinin Jeolojisi Üzerine Ön İnceleme

Özet

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Hadim (Konya-Türkiye) Çevresindeki Hacıalabaz Formasyonu Dolomitlerinin (Üst Jurasik) Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Kızılören Formasyonu Dolomitlerinin (Kızlören Dağı ve Civarı, KONYA) Sedimantolojik Özellikleri

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

MENTEŞE DOLOMİTLERİNİN PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ (ISPARTA)

Özet

Petrographıc Characterıstıcs Of The Hacıalabaz Formatıon Dolomıtes (Upper Jurassıc) In The Bagbası (Hadım-Konya/Turkey)

Özet

Siirt-Kapıkaya yöresinde yüzeyleyen Kapıkaya Formasyonunun mineralojik özellikleri.