Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Süleyman POLAT

Araştırma Görevlisi

suleyman.polat

0(488) 217-3526 Dahili: 3526

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Bilgin, A., Yücetürk, G., Arslan, S., Bilgin, N., Polat, S., 2012, The Effects of Mineralogical and Petrographical Features of the Lake District Rocks (Isparta, Turkey) on the Quality of Artificial Marbles. IC-CMPT 2nd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes, 08-12 October, 2012, Hungary.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Polat, S., Çoban, H., 2012. Trace element and isotopic evidence for subduction recycling of sediments in the genesis of Western Anatolia orogenic potassic magmas: A case study from Isparta Angle. IESCA-2012, 1-5 October, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bilgin, A., Arslan, S., Şenay, Y., Polat, S. 2012. Hasankeyf ve Yöresindeki Kayaçlardaki Ayrışma ve Bu Ayrışmanın Yerleşim Alanına Olan Etkisi. Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-20 Nisan 2012, Batman.

Bilgin, A., Arslan, S., Şenay, Y., Polat, S., 2012, Türkiye'de Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi Uygulanmalı? Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran, 2012, Artvin.

Bilgin,A., Polat, S., Bilgin, N., Arslan, S. 2012. Erciş Obsidyenleri’nin Mineralojik-Petrografik, Jeokimyasal Özellikleri Ve Süs Taşı Olarak Değerlendirilmesi Üzerinde Ön Çalışma. Iğdır Üniversitesi I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 19-20 Nisan 2012, Iğdır.

Eren,Y., Nalbantçılar, M.T., Beyaz, T., Dinç, S., Ünal, M., Arslan, Ş., Polat, S. 2012. Esentepe (Gültepe/Batman) Çukurunun Oluşum Mekanizması. Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 18-20 Nisan 2012, Batman

Fidan, Ş., Polat, S., Oktay, O., 2015. Enerji Verimli Binalar İçin Mekanik Özellikleri Belli Olan Hafif Yapı Malzemelerinin Isıl Yalıtım Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 3. Anadolu Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı S. 352-36, 11-3 Ekim 2015, Muğla.

Polat, S., Öztürk, S., Çoban, H. 2015. Alternatif Enerji Kaynaklarına Jeolojik Bir Yaklaşım: Şeyl Gazı Üretim Potansiyeli Batman Örneği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-11 Eylül 2015, Van.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Bilgin, A., Suçin, H., Polat, S., 2012, Türkiye’de Nasıl Bir Üniversite Öğretimi Olmalı, Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, MEEIS 1-2 Kasım 2012. Isparta.

Polat, S., Çoban, H., 2012. Isparta Dereboğazı yöresindeki Ofiyolitlere Ait Mesozoyik Sedimanları İle Tersiyer Sedimanlarının İz Element Jeokimyalarının İncelenmesi. Uluslararası katılımlı 5. Jeokimya Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi,23-25 Mayıs 2012. Denizli.