Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Yahya Hışman ÇELİK

Doçent

yahyahisman.celik

0(488) 217-3734 Dahili: 3734

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

ÇELİK Yahya Hışman (2013). Investigating the effects of cutting parameters on materials cut in CNC plasma. Materials and Manufacturing Processes, 28(10), 1053-1060.

ÇELİK Yahya Hışman (2014). Investigating the effects of cutting parameters on the hole quality in drilling the Ti-6Al-4V alloy. Materiali in Tehnologije / Materials and Technology, 48(5), 653-659.

ÇELİK Yahya Hışman, BULUT ÖZEK Müzeyyen, ÖZEK Cebeli (2013). Investigation of Plasma Arc Cutting Parameters with Type-2 Fuzzy Set and System. Materials Testing in Joining Technology, 55 (10), 789-795.

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol, YARDIMEDEN Ahmet (2014). Estimate of cutting forces and surface roughness in end milling of glass fiber reinforced plastic composites using fuzzy logic system. Science and Engineering of Composite Materials, 21(3), 435-443.

ÇELİK Yahya Hışman, YILDIZ Hakan, ÖZEK Cebeli (2016). Effect of cutting parameters on workpiece and tool properties during drilling of Ti-6Al-4V. Materials Testing, 58(6), 519-525.

KILIÇKAP Erol, YARDIMEDEN Ahmet, ÇELİK Yahya Hışman (2015). Investigation of experimental study of end milling of CFRP composite. Science and Engineering of Composite Materials, 22(1), 89-95.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman (2012). Calculating molding parameters in plastic injection molds with ANN and developing software. Materials and Manufacturing Processes, 27(2), 160-168.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman, BULUT ÖZEK Müzeyyen (2013). A fuzzy logic model to determine the effects of die/blank holder angle and punch radius on drawing ratio in angular deep drawing dies. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 25(2), 379-388.

YARDIMEDEN Ahmet, KILIÇKAP Erol, ÇELİK Yahya Hışman (2014). Effects of Cutting Parameters and Point Angle on Thrust Force and Delamination in Drilling of CFRP. Materials Testing for Production Engineering, 56 (11-12), 1042-1048.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli, PİLATİN İhsan (2013). A software for modelling of plastic injection moulds. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 7(2), 310-327.

ÇELİK Yahya Hışman, PİLATİN İhsan (2013). Investigation of factors having effect on deformation in drilling of glass fiber reinforced composite materials. Journal of International Scientific Publications:Materials, Methods & Technologies, 7(2), 328-337.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman (2009). Developing a new package program for manufacturing plastic injection moldings and cost calculation. Journal of Applied Sciences Research, 5(12), 2375- 2382.

Yurt İçi

BALBAY Asım, ÇELİK Yahya Hışman (2009). Yarım silindirik, silindirik ve paket tipi katı yakıtlı kalorifer kazanlarının ısıl verim degerlerinin deneysel olarak arastırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(1), 113-122.

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol (2016). Cam ve karbon elyaf takviyeli kompozit çubukların aşınma davranışlarının araştırılması. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 13(3), 69-75.

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli (2007). Yeni tip kordon makinasının tasarımı ve verimliliginin arastırılması. Dogu Anadolu Bölgesi Arastırmaları, 5(3), 132-137.

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli, GÜRGÜZE Gürkan (2010). Delphi programlama dili kullanılarak plastik enjeksiyon kalıplarında ürün maliyet hesabı ve yeni bir paket Ppogramın gelistirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 279-287.

ESEN Mehmet, ÇELİK Yahya Hışman (2006). Dösemeden ısıtmada gizli ısı depolamanın kullanılması. Termodinamik, 4(161), 84-94.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman (2011). Plastik enjeksiyon kalıplarında enjeksiyon sürelerinin yapay sinir agları ile modellenmesi. Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(1), 35-42.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli (2005). Plastik enjeksiyon kalıplarında maliyet hesabı için yeni bir programın gelistirilmesi. 5. Uluslararası İleri Teknoloji Sempozyumu, 1651-1655.

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli (2011). CNC plazma ile kesmede isleme parametrelerinin kesme kalitesine etkisinin arastırılması. 6. Uluslararası İleri Teknoloji Sempozyumu, 65-70.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman (2011). Plastik enjeksiyon kalıplarında kalıplama parametrelerinin bulanık mantık ile modellenmesi. 6. Uluslararası Ileri Teknoloji Sempozyumu, 56-61.

SEÇILMIŞ Kübra, ÇELİK Yahya Hışman (2016). Investigation of hardness and microstructures of B4C/Al composites in different reinforcing rates. International Engineering Science and Education Conference, Engineering Proceeding Book, 667-673.

YENIGÜN Burak, KILIÇKAP Erol, ÇELİK Yahya Hışman (2016). Modeling of surface roughness in drilling of Al/SiC composite materials with fuzzy logic. International Engineering Science and Education Conference, Engineering Proceeding Book, 262-268.

Yurt İçi

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol (2012). G10 Epgc 201 kompozit malzemenin delinmesinde olusan deformasyona etki eden parametrelerin arastırılması. 3. Ulusal Talaslı İmalat Sempozyumu, 206-211.

KILIÇKAP Erol, ÇELİK Yahya Hışman (2012). Cam elyaf takviyeli plastik kompozitlerin frezelenmesinde kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülügüne etkisinin incelenmesi. 3. Ulusal Talaslı İmalat Sempozyumu, 99-103.