Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Yahya Hışman ÇELİK

Anabilim Dalı Başkanı

yahyahisman.celik

0(488) 217-3734 Dahili: 3734

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

ÇELİK Yahya Hışman (2013). Investigating the effects of cutting parameters on materials cut in CNC plasma. Materials and Manufacturing Processes, 28(10), 1053-1060.

ÇELİK Yahya Hışman (2014). Investigating the effects of cutting parameters on the hole quality in drilling the Ti-6Al-4V alloy. Materiali in Tehnologije / Materials and Technology, 48(5), 653-659.

ÇELİK Yahya Hışman, BULUT ÖZEK Müzeyyen, ÖZEK Cebeli (2013). Investigation of plasma arc cutting parameters with type-2 fuzzy set and system. Materials Testing in Joining Technology, 55 (10), 789-795.

ÇELİK Yahya Hışman, KARABIYIK Ahmet (2016). Effect of cutting parameters on machining surface and cutting tool in milling of Ti-6Al-4V alloy. Indian Journal of Egineering and Materials Sciences, 23(5), 349-356.

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol, GÜNEY Musa (2017). Investigation of cutting parameters affecting on tool wear and surface roughness in dry turning of Ti-6Al-4V using CVD and PVD coated tools. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(6), 2085-2093., Doi: 10.1007/s40430-016-0607-6.

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol, YARDIMEDEN Ahmet (2014). Estimate of cutting forces and surface roughness in end milling of glass fiber reinforced plastic composites using fuzzy logic system. Science and Engineering of Composite Materials, 21(3), 435-443.

ÇELİK Yahya Hışman, SEÇİLMİŞ Kübra (2017). Investigation of wear behaviours of Al matrix composites reinforced with different B4C rate produced by powder metallurgy method. Advanced Powder Technology, 28(9), 2218-2224., Doi: 10.1016/j.apt.2017.06.002.

ÇELİK Yahya Hışman, YILDIZ Hakan, ÖZEK Cebeli (2016). Effect of cutting parameters on workpiece and tool properties during drilling of Ti-6Al-4V. Materials Testing, 58(6), 519-525.

KILIÇKAP Erol, YARDIMEDEN Ahmet, ÇELİK Yahya Hışman (2015). Investigation of experimental study of end milling of CFRP composite. Science and Engineering of Composite Materials, 22(1), 89-95.

KILIÇKAP Erol, YARDIMEDEN Ahmet, ÇELİK Yahya Hışman (2017). Mathematical modelling and optimization of cutting force, tool wear and surface roughness by using artificial neural network and response surface methodology in milling of Ti-6242S. Applied Sciences-Basel, 7(10), Doi: 10.3390/app7101064.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman (2012). Calculating molding parameters in plastic injection molds with ANN and developing software. Materials and Manufacturing Processes, 27(2), 160-168.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman, BULUT ÖZEK Müzeyyen (2013). A fuzzy logic model to determine the effects of die/blank holder angle and punch radius on drawing ratio in angular deep drawing dies. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 25(2), 379-388.

YARDIMEDEN Ahmet, KILIÇKAP Erol, ÇELİK Yahya Hışman (2014). Effects of cutting parameters and point angle on thrust force and delamination in drilling of CFRP. Materials Testing for Production Engineering, 56 (11-12), 1042-1048.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli, PİLATİN İhsan (2013). A software for modelling of plastic injection moulds. Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, 7(2), 310-327.

ÇELİK Yahya Hışman, PİLATİN İhsan (2013). Investigation of factors having effect on deformation in drilling of glass fiber reinforced composite materials. Journal of International Scientific Publications:Materials, Methods & Technologies, 7(2), 328-337.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman (2009). Developing a new package program for manufacturing plastic injection moldings and cost calculation. Journal of Applied Sciences Research, 5(12), 2375- 2382.

Yurt İçi

BALBAY Asım, ÇELİK Yahya Hışman (2009). Yarım silindirik, silindirik ve paket tipi katı yakıtlı kalorifer kazanlarının ısıl verim degerlerinin deneysel olarak arastırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(1), 113-122.

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol (2016). Cam ve karbon elyaf takviyeli kompozit çubukların aşınma davranışlarının araştırılması. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 13(3), 69-75.

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol (2018). Titanyum alaşımlarından Ti-6Al-4V’nın işlenmesinde karşılaşılan zorluklar: derleme. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, 6(1), 163-175.

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol, YENİGÜN Burak (2018). TM yöntemi ile üretilmiş Al matrisli kompozitlerde presleme basıncının ve B4C oranının sertlik ve aşınma davranışı üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(1), 33-40.

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli (2007). Yeni tip kordon makinasının tasarımı ve verimliliginin arastırılması. Dogu Anadolu Bölgesi Arastırmaları, 5(3), 132-137.

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli, GÜRGÜZE Gürkan (2010). Delphi programlama dili kullanılarak plastik enjeksiyon kalıplarında ürün maliyet hesabı ve yeni bir paket Ppogramın gelistirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 279-287.

ESEN Mehmet, ÇELİK Yahya Hışman (2006). Dösemeden ısıtmada gizli ısı depolamanın kullanılması. Termodinamik, 4(161), 84-94.

KILIÇKAP Erol, ÇELİK Yahya Hışman, YARDIMEDEN Ahmet (2017). Karbon elyaf takviyeli plastik kompozitlerin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınmasına etki eden parametrelerin araştırılması. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8(1), 175-180.

KILIÇKAP Erol, YENİGÜN Burak, ÇELİK Yahya Hışman (2017). The effect of drilling parametrers on stregth of glass fibre-epoxy laminates by produced hand lay-up. Engineering Sciences (NWSAENS), 12(4), 246-254.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman (2011). Plastik enjeksiyon kalıplarında enjeksiyon sürelerinin yapay sinir agları ile modellenmesi. Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(1), 35-42.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol (2017). Investigation of microstructure, hardness values and compressive strengths of SiC/Al composites in different reinforcing rates produced by PM method. IATS 2017, 473-478.

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol, YENİGÜN Burak (2017). ASTM B348 titanyum alaşımının farklı takımlarla tornalanmasında takım aşınmasının incelenmesi. IMESET’2017, 696-701.

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli (2005). Plastik enjeksiyon kalıplarında maliyet hesabı için yeni bir programın gelistirilmesi. 5. Uluslararası İleri Teknoloji Sempozyumu, 1651-1655.

ÇELİK Yahya Hışman, ÖZEK Cebeli (2011). CNC plazma ile kesmede isleme parametrelerinin kesme kalitesine etkisinin arastırılması. 6. Uluslararası İleri Teknoloji Sempozyumu, 65-70.

ÇELİK Yahya Hışman, TÜRKAN Cihat, ÖZEK Cebeli (2017). Investigation of turning in different cutting parameters of Al6061 with finite elements method. IATS 2017, 466-472.

ÇELİK Yahya Hışman, YENİGÜN Burak, KILIÇKAP Erol (2017). Fıstık kabuğu takviyeli kompozitlerin aşınma davranışlarının incelenmesi. 2nd International Science Symposium, 113-119.

ÖZEK Cebeli, ÇELİK Yahya Hışman (2011). Plastik enjeksiyon kalıplarında kalıplama parametrelerinin bulanık mantık ile modellenmesi. 6. Uluslararası Ileri Teknoloji Sempozyumu, 56-61.

SEÇILMIŞ Kübra, ÇELİK Yahya Hışman (2016). Investigation of hardness and microstructures of B4C/Al composites in different reinforcing rates. International Engineering Science and Education Conference, Engineering Proceeding Book, 667-673.

YENIGÜN Burak, KILIÇKAP Erol, ÇELİK Yahya Hışman (2016). Modeling of surface roughness in drilling of Al/SiC composite materials with fuzzy logic. International Engineering Science and Education Conference, Engineering Proceeding Book, 262-268.

Yurt İçi

ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol (2012). G10 Epgc 201 kompozit malzemenin delinmesinde olusan deformasyona etki eden parametrelerin arastırılması. 3. Ulusal Talaslı İmalat Sempozyumu, 206-211.

KILIÇKAP Erol, ÇELİK Yahya Hışman (2012). Cam elyaf takviyeli plastik kompozitlerin frezelenmesinde kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülügüne etkisinin incelenmesi. 3. Ulusal Talaslı İmalat Sempozyumu, 99-103.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

YENİGÜN Burak, ÇELİK Yahya Hışman, KILIÇKAP Erol (2017). The effect of drilling parameters on strength of glass fibre-epoxy laminates by produced hand lay-up. 2nd International Science Symposium, 29-29.