Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

1-) Yapılar

* Yapısal Dinamikler

Bu alanda çalışan araştırma grubu;                                                                     
- Yapıların depreme dirençli tasarımı ve yapısal titreşimler
- Binaların sismik performansını iyileştirmek için merkezleme sistemi ve enerji kırıcıları tasarımı
- Sismik etkilerin en iyi similasyonu için yeni test yöntemleri geliştirme
- Yapıların dinamik sıkıştırma yüklemesi
- İnsan bedeninin dinamik özellikleri ve insan-yapı etkileşimi
- Tarihi yapılarının dinamikleri

2-) Yenilenebilir Enerji

* Gel-Git Enerjisi

Gel-git enerjisi araştırmaları, inşaat mühendisliğinde temel araştırma konularındandır.Bu alanda yürütülen araştırma konuları;

- Gel-git havzalarından elde edilen enerjinin değerlendirilmesi
- Hidrodinamik gel-git türbinin incelenmesi ve yeni türbin tasarımı
- Özel aletlerin geliştirilmesi ve ters yatay eksenli su türbini

3-) Okyanus, Kıyı ve Su Kaynakları

Bu alandaki çalışmalar aşağıdaki konuları içerir;

- Dalga hareketleri
- Dalga istatistikleri
- Silindirlerde dalga yükleme
- Akım-yapı etkileşimi
- Eğimli kumsallarda dalga kırılması
- Mendirekler ve su duvarlarının tasarımı
- Mühendislik hidrolojisi

* Su Kaynakları Mühendisliği alanına;

- Su kalitesi
- Sığ akım hidrodinamikleri için hesaplamalı hidrolik uygulamaları
- Nehirlerde sediment taşınması
- Göller ve haliçler
- Çevresel mühendislik
- Hidrolojik tahmin
- Çevreselmühendislik 
- Hidrolojik tahmin
- Taşkın kontrolü ve taşkın yatağı yön

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2 Haziran 2010 tarihinde 5668 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu gereğince kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu kriterlerine göre yeterli akademik personele ve gerekli altyapıya ulaştığında eğitim-öğretime başlayacaktır.

Mühendislik, günümüzde dünya gezegenini aşıp, evrenin derinliklerine ulaşan insanoğlunun tabiattaki varlıkları daha düzenli ve faydalı bir biçimde kullanması için icad ettiği bilimsel ve teknolojik  kurallar bütünü ve bu kuralların insan hayatına uygulama aşamasıdır. Bilim çağında zaman ilerledikçe, yeni şeyler keşfedildikçe sürekli genişleyecek ve teori ve pratiklerini durmadan arttıracak olan bir alandır. Mühendisin, evrendeki varlıklar karşısında kayıtsız kalması ve yeni arayışlara girmeden vaktini geçirmesi mümkün değildir. Mühendislik hep dinamik ve hareket halinde, sürekli yeni gelişmelere gebe olan bir yapıya sahiptir.

İnşaat Mühendisliği ulusal ve küresel bağlamda ülkelerin kalkınması için gerekli en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. İnşaat mühendisliği, insan yaşamını her açıdan kolaylaştırmak için gerekli olan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle o ülkenin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlar.

Bu bağlamda bir inşaat mühendisinin yapması gereken şey evren ve dünyamızdaki gelişmeleri sürekli takip ederek hayatı kolaylaştıran yol ve yöntemlerden yararlanarak dünya ve evrendeki yapıya zarar vermeyecek bir biçimde sürekli uygulamalarda bulunmaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün temel hedefi, ulusal ve küresel anlamda yeterli donanıma sahip, tabiata ve insan hayatına saygıyı kendine düstur edinen çalışkan, başarılı bireyler yetiştirmek, bilim ve teknolojiyi en yüksek seviyede kullanarak bölgemiz ve ülkemizi kalkındıracak girişimlerde bulunmak ve bilimsel ve teknolojik altyapımızı ülkemizdeki gençlerin hizmetine sunmaktır. 

YAPI ANABİLİM DALI

Yapı anabilim dalının amacı, yapıları belirli bir seviyede, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. İlgi alanları yapıların statik modellemesini yapmak, statik analizini çıkarmaktır. Burada amaç oluşan kuvvet ve gerilmelerin en doğru şekilde hesaplanmasıdır.

Yapı mühendisi, yapıları zati yükler, hareketli yükler ve deprem yükleri altında inceler ve çeşitli kombinasyonlara göre en elverişsiz yüklemeleri belirler. Bu yüklemelerden oluşan gerilme ve kuvvetleri hesaplar.

Alt Birimleri;

Betonarme Yapılar
Çelik Yapılar
Ahşap Yapılar

ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

Ulaştırma(trafik) anabilim dalı, insan ve taşınacak malların ulaşımında, ulaşım yollarının güvenli dizaynını tasarlar. Yolların, otobanların, tren yollarının, kavşakların projelendirmesini uygun standartlara göre yapar. İmalat aşmasında proje müdürü, şantiye şefi, arazi mühendisi pozisyonun da yolun projeye uygun bir şekilde imal edilmesini sağlar. TC Karayolları, TCDD, TC. Köyhizmetleri gibi kamu kuruluşlarında görev alarak, işin hem imalatını hem de kontrolünü üstlenirler.

HİDROLİK ANABİLİM DALI 

Su (Hidrolik) anabilim dalı, su yollarının ve su yapılarının inşaatı ile ilgilenir. Savakların, barajların, su borularının, kanalların, galerilerin statik ve dinamik analizlerini yapar. Liman yapılarının dalga analizleri ve dalga kıran tasarımlarını yapar. Git gide azalan su miktarı ile bu bölüme verilen önem artmaktadır.

GEOTEKNİK ANABİLİM DALI 

Geoteknik adabilim dalı yapıların yer altında kalan kısımlarını inceler, zemin etüdü yapar. yapıların temellerinin sağlam zemine oturmasını sağlar. Tünel, geçit ya da yer altı kanalları gibi yapılarla ilgilenir. Zemin mekaniği ve temel inşaatı bilim dallarının her ikisini birlikte içine alan anabilim dalı, geoteknik anabilim dalıdır. Geoteknik anabilim dalı; tüm yapıların (binalar, köprüler, barajlar, dayanma duvarları, silolar, yollar vb.), zemin üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgilidir.

MEKANİK ANABİLİM DALI

Mekanik, kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bütün mühendislik dallarının temelini oluşturur. Mekanik insanoğlunun kullandığı ilk kesin bilimlerden birisidir. Mekanik kendi içinde 3 ana kısma ayrılır:

Mekaniğin Bölümleri;

Rijit Cisimler Mekaniği
Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği
Akışkanlar Mekaniği