Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2 Haziran 2010 tarihinde 5668 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu gereğince kurulmuştur. 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren lisans programına öğrenci alımına başlanmıştır.

Mühendislik, günümüzde dünya gezegenini aşıp, evrenin derinliklerine ulaşan insanoğlunun tabiattaki varlıkları daha düzenli ve faydalı bir biçimde kullanması için icad ettiği bilimsel ve teknolojik  kurallar bütünü ve bu kuralların insan hayatına uygulama aşamasıdır. Bilim çağında zaman ilerledikçe, yeni şeyler keşfedildikçe sürekli genişleyecek ve teori ve pratiklerini durmadan arttıracak olan bir alandır. Mühendisin, evrendeki varlıklar karşısında kayıtsız kalması ve yeni arayışlara girmeden vaktini geçirmesi mümkün değildir. Mühendislik hep dinamik ve hareket halinde, sürekli yeni gelişmelere gebe olan bir yapıya sahiptir.

İnşaat Mühendisliği ulusal ve küresel bağlamda ülkelerin kalkınması için gerekli en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. İnşaat mühendisliği, insan yaşamını her açıdan kolaylaştırmak için gerekli olan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle o ülkenin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlar.

Bu bağlamda bir inşaat mühendisinin yapması gereken şey evren ve dünyamızdaki gelişmeleri sürekli takip ederek hayatı kolaylaştıran yol ve yöntemlerden yararlanarak dünya ve evrendeki yapıya zarar vermeyecek bir biçimde sürekli uygulamalarda bulunmaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün temel hedefi, ulusal ve küresel anlamda yeterli donanıma sahip, tabiata ve insan hayatına saygıyı kendine düstur edinen çalışkan, başarılı bireyler yetiştirmek, bilim ve teknolojiyi en yüksek seviyede kullanarak bölgemiz ve ülkemizi kalkındıracak girişimlerde bulunmak ve bilimsel ve teknolojik altyapımızı ülkemizdeki gençlerin hizmetine sunmaktır. 

Mühendislik, insanları örgütleme, yönetme, doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır. İnşaat mühendisliği de bu tanımdan yola çıkıldığında en temel mühendislik dallarından birisidir.

İnşaat mühendisleri ne yapar?


İnşaat mühendisi doğadaki malzemeyi alır, belli bir forma sokar ve insanlığa faydalı bir şekilde kullanıma sunar. Sanıldığının aksine inşaat mühendisi sadece bina yapmaz. Ülkelerin imar ve inşasının her alanında görev alırlar. Bunlar demiryolu, otoyol, köprü, baraj, enerji santrali, fabrika, sanayi tesisi, arıtma tesisi, liman, havalimanı, iş merkezi, v.b. olarak yoğun işgücü ve makine kullanır. 

Özgörevimiz;

Temel mühendislik bilgileri, tasarım, uygulama ve yönetim becerisi kazanmış, sorgulayıcı, araştırıcı ve yeniliklere açık, insani değerleri önde tutarak mesleğin etik değerlerini gözeten, analitik düşünebilen, bilimsel çalışma yapabilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve takım çalışmasına yatkın inşaat mühendisleri yetiştirmek.

Vizyonumuz;

İnşaat mühendisliği eğitim ve öğretiminde ulusal düzeyde sürekli ön sıralarda yer almak için çalışan, bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı mezunlar yetiştiren ve uluslar arası platformda da kabul gören bir kurum olmak