Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Abidin ÇALIŞKAN

Doktor Öğretim Üyesi

abidin.caliskan

0(488) 217-3500 Dahili: 3722

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Çalışkan, Abidin; Çevik, Ulus. (2018). An Efficient Noisy Pixels Detection Model for CT Images using Extreme Learning Machines. Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 25(3), 679-686.

Tam Metin

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Çalışkan, Abidin; Ergen, Burhan. (2013). Palmprint recognition using Gabor wavelet transform. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), IEEE, 1-4.

Tam Metin

Kaya, Yılmaz; Karabacak, Osman; Çalışkan, Abidin. (2013). A computer vision system for classification of some Euphorbia (Euphorbiaceae) seeds based on local binary patterns. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), IEEE, 1-4.

Tam Metin

Erez, Mehmet Emre; Kaya, Yılmaz; Çalışkan, Abidin. (2013). Classification of pollen images with structural characteristics. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), IEEE, 1-4.

Tam Metin

Çalışkan, Abidin; Ergen, Burhan. (2014). Palmprint recognition system based on gray level co-occurrence matrix. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), IEEE, 826-829.

Tam Metin

Çalışkan, Abidin; Çevik, Ulus. (2015). Overview of Computer Graphics and algorithms. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), IEEE, 831-834.

Tam Metin

Çalışkan, Abidin; Ertuğrul, Ömer Faruk. (2015). Wavelet Transform Based Fingerprint Recognition. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), IEEE, 1481-1484.

Tam Metin

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Çalışkan, Abidin; Acar, Emrullah; Budak, Cafer. (2018). An Overview of Fingerprint Recognition Techniques. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 796-799.

Çalışkan, Abidin; Karaman, Ömer Ali; Çelebi, Selahattin Barış. (2018). 3D Imaging and Visualization Studies. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 788-790.

Çalışkan, Abidin; Çevik, Ulus; Acar, Emrullah. (2018). A Comparative Analysis of Denoising Techniques in 2D and 3D Medical Images. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 791-794.

Karaman, Ömer Ali; Çelebi, Selahattin Barış; Çalışkan, Abidin; Cebeci, Mehmet. (2018). Comparison of Methods Used to Eliminate Harmonics in Power Systems. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 674-678.

Ergen, Burhan; Çalışkan, Abidin. (2011). Biometric Systems and Hand Based Biometric Recognition Characteristics. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 455-460.

Çalışkan, Abidin; Çevik, Ulus. (2016). 3D Medical Image Processing by Using Filtering Methods. International Engineering, Science and Education Conference (Inesec 2016), 1256-1263.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Çalışkan, Abidin; Çevik, Ulus. (2017). Three-Dimensional Modeling in Medical Image Processing by Using Fractal Geometry. Journal of Computers (ISSN: 1796-203X), 12(5), 479-485.

Tam Metin

Çalışkan, Abidin. (2016). Palmprint Recognition Based Gabor Wavelet Transform using k-NN Classification. European Journal of Technic (EJT), 6(1), 1-8.

Tam Metin

Çalışkan, Abidin; Acar, Emrullah; Kaya, Yılmaz. (2012). GLCM Tabanlı k-NN Sınıflandırıcı Modeli ile Avuç İçi Tanıma Sistemi. Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 1-10.

Tam Metin

Acar, Emrullah; Çalışkan, Abidin; Sezgin, Necmettin. (2012). Gabor Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Yapay Sinir Ağı Modeli ile Zambak Yaprağı İmgelerinde Pas Hastalıklarının Tespiti. Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 115-125.

Tam Metin

Sezgin, Necmettin; Tekin, Ramazan; Çalışkan, Abidin. (2012). Örüntü Tanımada Hopfield Ağının Kullanılması. Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 257-266.

Tam Metin

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

IET Image Processing

IET Computer Vision

IET Communications

IET Intelligent Transport Systems

IET Generation, Transmission & Distribution

IET Signal Processing

Tehnički Vjesnik - Tehnical Gazette

Yurt İçi

Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering

Journal of Engineering and Technology

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Çalışkan, Abidin; Ergen, Burhan; Acar, Emrullah. (2017). Palmprint Recognition System Based on Gabor Wavelet Transform with k-NN Classifier Model. International Engineering Conference (IEC2017), 474-476.

Çalışkan, Abidin. (2017). Fingerprint Recognition System Based on Gray Level Co-Occurrence Matrix. International Engineering Conference (IEC2017), 471-473.

Acar, Emrullah; Budak, Cafer; Çalışkan, Abidin. (2017). Fingerprint Recognition System Based on Law's Texture Energy Measures with Extreme Learning Machines. International Engineering Conference (IEC2017), 453-455.

Acar, Emrullah; Çalışkan, Abidin; Budak, Cafer. (2018). Classification of Soil Surface Wetness by Histogram of Oriented Gradients and Extreme Learning Machine Models. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 125-126.

Budak, Cafer; Çalışkan, Abidin; Acar, Emrullah. (2018). Comparison of Multiple Biometric Identification with a Single Biometric Identification System. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 152-154, 2018.

Acar, Emrullah; Çalışkan, Abidin; Orun, Özge. (2018). Detection and Recognition of Turkish License Plate Characters with Image Segmentation based Correlation Method. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 157-158.

Budak, Cafer; Acar, Emrullah; Çalışkan, Abidin. (2018). Multi-Feature Extraction and Multi-Classification Techniques with Computer Aided Breast Cancer Detection. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 161-162.

Çelebi, Selahattin Barış; Çalışkan, Abidin; Karaman, Ömer Ali; Emiroğlu, Bülent Gürsel. (2018). Bulut Bilişimde Kripto Para Madenciliği. International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 176-177.