Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Derya KOCA

Doktor Öğretim Üyesi

derya.koca

0(488) 217-3750 Dahili: 3750

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Koca, D., Sarı, A., 2014. The Amount of Organic Matter, Kerogen Type, and Source Rock Potential of Bituminous Shales (Beydili, Nallihan/Turkey). Petroleum Science And Technology, V 32, 16, 2020-2030.

Kongre-Sempozyum

Koca, D., Sarı, A., Koç, Ş., Yavuz Pehlivanlı, B., 2013. Distribution of Redox-Sensitive Elements and Redox Changes in Paleocene-Eocene Oil Shales at Beydili (Ankara/Turkey). International Oil Shale Symposium, Tallinn, Estonia, 10-13 June 2013.

Koca, D., Sarı, A., 2011. Organic geochemical characterizations of organic-rich rocks of Beydili (Ankara, Turkey). 25th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2011), 18-23 September, Interlaken, Switzerland.

Yavuz, B., Koç, B., Koca, D., Sarı, A., 2009. Rare earth element geochemistry of black shales in Middle Miocene Hırka Formation (Ankara, Turkey). Goldschmidt Conference, 22-26 June 2009, Davos.

Yurt İçi

Koralay, D.B., Sarı, A., Koca, D., Yavuz, B., 2009. Bolu Havzası petrollü kireçtaşı ve şeyllerinin depolanma ortamlarına organik jeokimyasal bir yaklaşım. 17th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey (Ipetgas 2009), 13-15 Mayıs 2009, Ankara.

Koca, D., Sarı, A., 2011. Factors Controlling Element Composition Variations of Organic-Rich Rocks (Taşpınar/Nallıhan). 18th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey (Ipetgas 2011), May 11th-13th 2011, Ankara, Turkey.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Sarı, A., Koca, D., Döner, Z., Aliyev, S.A., 2012. Nature of Organic Matter, Thermal Maturation and Hydrocarbon Potential of the Chamalan Formation in Central Anatolian Basin, Nallihan/Ankara, Turkey. Stratigraphy and Sedimentology of Oil-Gas Basins, 2, 10-23.

Yurt İçi

Sarı, A., Yavuz Pehlivanlı B., Koca D., Koç Ş., 2010. During Triassic Paleoredox and Provenance Investigation of Rich Organic Matter Tarasçı Formation (Middle Taurus/Turkey), Elec Lett Sci Eng, Vol.6, 9-24.

Koca, D., Sarı, A., Koç, Ş., Yavuz, B., Koralay, D.B., 2010. Denizel kaynak kayalarda ana ve iz element zenginleşmelerine Türkiye’den bir örnek: Akkuyu Formasyonu (Orta Toroslar), Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 25, No 2, 243-256.

Sarı, A., Koca, D., Koç, Ş., Yavuz, B., Koralay, D.B., 2008. Üst Jura denizel fasiyeslerinde iz element birikimlerinde organik madde içeriğinin rolü (Orta Toroslar, Türkiye). S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., Cilt 23, No.4, 43 – 56.

Sarı, A., Koca, D., Aliyev, A.S., 2004. Çakırköy civarı (Gökçesu-Bolu) kayaçlarının organik jeokimyasal incelemesi. S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., Cilt 9, No.2, S.69-79.

Alpaslan, N. , Koca, D., 2012. Petrol Arama Çalışmalarında Kullanılan Jeofizik Yöntemlere Genel Bir Bakış, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 157-170.

Sarı, A., Koca, D., 2012. Jura-Kretase Akkuyu Formasyonunun (Orta Toroslar/Türkiye) provenans, redoks ve tektonik koşullarına bir yaklaşım. MTA Dergisi, 144, 51-74.

Sarı, A., Yavuz Pehlivanlı B., Koca D., Koç Ş., 2012. Organik maddece zengin kayaçlarda Ana Ve İz Element Zenginleşmeleri: Tarasçı Formasyonu (Orta Toroslar/Türkiye) TPJD Bülteni, Cilt 23, 2, 67-82.