Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Derya SİNANOĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

derya.sinanoglu

0(488) 217-3655 Dahili: 3655

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

Kaya, M., Sinanoğlu, D., Görmüş, M. and Önal, M., 2014. Middle-late Eocene Biostratigraphy of the nummulits from the Safranbolu, Malatya and Elazığ Basins (NW and E Turkey), GeoFrankfurt2014, 21-24 September, Frankfurt, Germany.

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Sallam, ES., Erdem, NÖ., Sinanoğlu, D., Ruban, DA., 2018. Mid-Eocene (Bartonian) larger benthic foraminifera from southeastern Turkey and northeastern Egypt: New evidence for the palaeobiogeography of the Tethyan carbonate platforms; Journal of African Earth Sciences; Volume 141, May 2018, Pages 70-85

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Sinanoglu, D., Özgen Erdem, N., Sallam, ES., 2018. Bartonian Benthic Foraminifera: Examples From The Arabian And North African Carbonate Platforms; Vol. 20, EGU2018-6500, EGU General Assembly, 8–13 April 2018, Vienna, Austria.(Poster)

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Sinanoglu, D., Özgen Erdem, N., 2018. Hoya Formasyonu (Hazro-Diyarbakır) Bartoniyen Bentik Foraminiferleri; Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı;s. 105-106, 28 Eylül 2017, Tekirdağ, Türkiye

Sinanoglu, D., Özgen Erdem, N. Batman Güneydogusu Geç Kretase Bentik Foraminiferleri. 17. PÇG –Cunda, 2016.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Kaygili, S., Sinanoglu, D., Aksoy, E., & Sasmaz, A., 2018. Geoturism: Some Examples from Turkey. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 26(1), 79-87. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111809

Yurt İçi

Özgen Erdem, N., Canpolat M.Y., ve Sinanoğlu, D., 2016. Araç Kuzeydoğusu (Kastamonu) Erken Eosen Sığ-Denizel Bentik Foraminifer Topluluğu ve Paleoekolojik Yorum. Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt 59, sayı 3, s 259-273.

Sinanoğlu, D., 2018. Eğitsel-Bilimsel Jeositlere Bir Örnek: Garzan Yüzleği. Yasam Bilimleri Dergisi, cilt 8, sayı 1/2; 2018.

Sinanoğlu, D., Siyako M., Karadogan, S., Özgen Erdem, N., 2017. Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 60(1) , s 35-47.

Özgen Erdem, N., Sinanoğlu, D., 2018. Hoya Formasyonu Hazro-Diyarbakır Bartoniyen Bentik Foraminiferleri Üzerine Biyostratigrafik ve Paleocoğrafik Yaklaşım. TPJD Bülteni, 28-1, s 1-17.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Diyarbakır-Batman-Siirt Yöresindeki Üst Kretase-Tersiyer Yaşlı Birimlerin Paleontolojik ve Stratigrafik İncelemesi, Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(CÜBAP), Proje No: M607, 2016.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Sinanoğlu, D., Özgen-Erdem, N., 2015. Gercüş (BATMAN) Yakınlarında Garzan Formasyonu’nun Bentik Foraminifer Topluluğuna Ait Ön Bulgular. Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), 7-11 Eylül, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, s. 92-93.

Sinanoğlu, D., Siyako, M., Karadoğan, S., Özgen-Erdem, N., 2016. Kültürel jeoloji açısından Hasankeyf (Batman) yerleşmesi. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016, 236-237.

Sinanoğlu, D., Özgen-Erdem, N., Şeker, H. & Bahtiyar, İ., 2016. Batman ili civarı petrolleri hazne kayasına ait tek yüzlek. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016, 254-255 (poster).

Yüksek Lisans Tezi

Safranbolu (KARABÜK) Havzası Eosen Yaşlı Çökellerinin Foraminifer Biyostratigrafisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.