Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Arş. Gör.

Gülen ŞAHİN

Araştırma Görevlisi

gulen.sahin

0(488) 217-4217 Dahili: 4217

 

Adı Soyadı: Gülen ŞAHİN

e-posta: gulen.sahin@batman.edu.tr

Doğum Yeri: Soma

Doğum Tarihi: 19.08.1988

Telefon: + 90 488 217 4 217

Yazışma adresi: Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Merkez-Batman 72100

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans Öğrenimi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü (2011). Tez başlığı: Trakya Bölgesi, Ergene-Danişmen Formasyonlarının Yeraltı Verileriyle Değerlendirilmesi (Çerkezköy Dolayı).

I. Yüksek Lisans Öğrenimi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (2013). Tez Başlığı: Çavdarhisar (Kütahya) ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları ve Aktif Tektonik Özellikleri.

II. Yüksek Lisans Öğrenimi: Royal Holloway, University of London, Department of Earth Sciences, MSc in Petroleum Geosciences, Basin Evolution (2015). Tez Başlığı: Fault Segmentation and Basin Development along the Northern Margin of the Tibetan Plateau.

Doktora Öğrenimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendiliği Ana Bilim Dalı (2016-  )

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (YDS-Nisan 2015: 70.00)

                                                                           (IELTS Haziran 2013: 6.5)

BİLİMSEL YAYINLAR

 

A. Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri

A1. Şahin, G. ve Özden, S., 2013, Çavdarhisar (Kütahya) ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları ve Aktif Tektoniği, Batı Anadolu, Türkiye, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s. 58-61 , Ankara.

 

B. Alanında bilimsel çalışma ve araştırmalar için kazandığı burslar

B1. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı YLSY bursu (2011/2).