Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Hamit ADİN

Doçent

hamit.adin

0(488) 217-3553 Dahili: 3553

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Adin Hamit, Temiz Şemsettin (2014). Experimental and Numerical Strength Analysis of Double Lap Joints Subjected to Tensile Loads. Materials Testing, 56(2), 160-168.

Tam Metin

Adin H., Deniz M. E. (2014). Investigation of the effect of different variables on strength of adhesive joints. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 45(10), 869-878.

Tam Metin

Adin Hamit(2012), The Effect of Angle On The Strain of Scarf Lap Joints Subjected to Tensile Loads. Applied Mathematical Modelling, 36(7), 2858-2867.

Tam Metin

Adin Hamit (2013). The investigation of effect of adherend thickness on scarf lap joints. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 44(10), 839-846.

Tam Metin

Adin Hamit, Turgut Aydın (2013). The Effect of the Inclination Angle on Inverse Z Joints in Composite Materials Bonded with Adhesives. MP Material Testing, 44(3), 1-8.

Tam Metin

Adin Hamit, Turgut Aydın (2013). The effects of the adherend width on the strength of adhesively bonded Z joints subjected to tensile loads. The Journal of Adhesion, 89(1), 1-18.

Tam Metin

Adin Hamit, Turgut Aydın (2012). Strength and failure analysis of inverse Z joints bonded with Vinylester Atlac 580 and Flexo Tix adhesives. Journal of Mechanical Science Technology, 26(11), 3453-3461.

Tam Metin

Adin Hamit (2012). The Effect of Angle On The Strength of Scarf Lap Joints Subjected to Tensile Loads. International Journal of Mechanical Sciences,, 61, 24-31.

Tam Metin

Yaşar Fevzi, Altun Şehmus, Adin Hamit (2011), Fuel properties of biodiesels produced from blends of canola oil and animal tallow(Issue). Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27(1), 199-208.

Tam Metin

Altun Şehmus, Öner Cengiz, Yaşar Fevzi, Adin Hamit (2011). Effect of n-Butanol Blending with a Blend of Diesel and Biodiesel on performance and Exhaust Emissions of a Diesel Engine. Industrial & Engineering Chemstry Research, 50(15), 9425-9430.

Tam Metin

Işık Mehmet Z, Budak Neşe, Adin Hamit, Oktay Hasan, Topkaya Tolga (2012). Sample of Batman in determination of urban solid waste management and recycling potential. International Journal of the Physical Sciences, 7(43), 5815-5820.

Tam Metin

İşcan Bahattin, Adin Hamit, Turgut Aydın (2011), The effect of overlap length adhesive with bonded in Z type materials. International Journal of the Physical Sciences, 6(15), 3619-3627.,

Tam Metin

Abdulkadir Tekin, Changhyok Choi, Taylan Altan, Hamit Adin(2015),Estimation of shear force for blind shear ram blowout preventers. Res. Eng. Struct. Mat.,, 1(1), 39-51.

Tam Metin

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Solmaz, M.Y., Topkaya, T. and Adin, H., Helis Dişli Çarklarda Farklı Diş Taban Geometrisinin Dişli Çark Ağırlığına ve Gerilme Analizine Etkisi, -e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0121(2011).

Tam Metin

Adin H., İşcan B., Turgut A., Yapıştırıcının Mekanik Özelliklerinin Bulk Numuneler Yardımıyla Belirlenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy,ISSN:1308-7231, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1A0101,July 2010.

Tam Metin

B. İşcan, H. Adin and A. Turgut, The Effect Of Angle Adhesive With Bonded in Z Type Materials e-Journal of New World Sciences Academy,ISSN:1308-7231, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0090, March 2010.

Tam Metin

B. İşcan, H. Adin, Aydın Turgut, Bazı Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24 (2), 119-126, (2012).

Tam Metin

Yurt İçi

Ş. Altun, C. Öner, F. Yaşar and H. Adin, Biodiesel Production From Raw Cottonseed Oil and Its Performance in a Diesel Engine, Technology, 14(3), 95-102, (2011).

Tam Metin

H. ADİN, Mekanik Birleştirmenin Yapıştırıcı İle Karşılaştırılması, Makinatek dergisi, sayı:146 sayfa; 158-164,(2009)

Tam Metin

B. İŞCAN, H. ADİN ve A. TURGUT, Çatlak Bulunan İzotropik Bir Çelik Levhada Gerilme Analizinin İncelenmesi, Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, Syf: 369-377, (2008).

Tam Metin

H. ADİN ve B. İSCAN, Düzlemsel Yüklü Tabakalı Kompozit Plakalarda Elasto-Plastik Gerilme Analizi, Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, Syf: 193-203, (2008).

Tam Metin

H. ADİN ve B. İSCAN, Düzlemsel Yüklü Tabakalı Kompozit Plakalarda Elastik Gerilme Analizi, Fırat Üniv. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Sayfa:197-203(2007).

Tam Metin

H. ADİN, Düzlemsel Yüklü Tabakalı Kompozit Plakalarda Artık Gerilme Analizi, Fırat Üniv. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı: 3 Shf:100-105, (2007).

Tam Metin

H. ADİN, Düzlemsel Yüklenmiş Ortasında Dairesel Delik Bulunan Kompozit Plakada Oluşan Elastik Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi, Fırat Üniv. Doğu Anadolu Araştırmaları Derg. , Cilt:6 Sayı:1, Syf:1-6, (2007).

Tam Metin

H. ADİN, Mardin ve Midyat'ta kullanılan Bina Yapı Taşlarının Bazı Özelliklerinin Tespit Edilmesi, Mühendis ve Makina, Cilt:48, Sayı:570, Syf:13-17, (2007).

Tam Metin

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Tolga TOPKAYA, Murat Yavuz SOLMAZ, Serkan DÜNDAR and Hamit ADİN, Numerical Analysis of the Effect of Implant Geometry to Stress Distributions of Dental Implant System, The 11th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2013), April 3-6, 2013, Salt Lake City, Utah, USA.

Tam Metin

Yurt İçi

B. İŞCAN, H. ADİN ve A. TURGUT, Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Z tipi Bağlantılarda Bindirme Mesafesinin Etkisi, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu(IATS’09), 13-29. 05.2009, Karabük

Tam Metin

B. İŞCAN, H. ADİN, Çatlak Bulunan İzotropik Dökme Demir Levhada Gerilme Analizinin İncelenmesi, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu(IATS’09), 13-29. 05.2009, Karabük

Tam Metin

B. İŞCAN, H. ADİN and A. TURGUT, Çatlak Bulunan Alaşımlı Çelik Levhanın Gerilme Analizi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

Tam Metin

F. YAŞAR, H.ADİN, S. ASLAN and Ş. ALTUN, Comparing the lubricity of different biodiesel fuels, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

Tam Metin

H. ADİN, Ş. ALTUN and F. YAŞAR, Onarımda Kullanılan Darbe Dayanımlı İki Bileşenli Yapıştırıcılar, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

Tam Metin

S.K. IŞIK, Ş. ALTUN, F.YAŞAR, H. ADİN, M. Z. IŞIK, Asfalt Depolama Tanklarının Kızgın Yağ ile ısıtılması ve sistemdeki ısı transferinin incelenmesi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

Tam Metin

Şehmus ALTUN, Fevzi YAŞAR, Hamit ADİN, Atık Kızartma Yağlarının Alternatif Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, sayfa:460-464, 21-22 Ekim 2011, Kayseri.

Tam Metin

Murat Yavuz SOLMAZ, Tolga TOPKAYA ve Hamit ADİN, Helis Dişli Çarklarda Farklı Diş Taban Geometrisinin Dişli Çark Ağırlığına ve Gerilme Analizine Etkisi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (Bmys2010), sayf:1003-1012, 14-16 Ekim 2010, Diyarbakır

Tam Metin

Süleyman Kazım IŞIK, Tolga EMİR, Mehmet Cemal MARANGOZ, Fevzi YAŞAR, Şehmus ALTUN ve Hamit ADİN, Maket Rafineri ve Uygulama Laboratuarı, I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Mayıs 2010, Diyarbakır.

Tam Metin

Hamit ADİN, Şehmus ALTUN, Fevzi YAŞAR, Şırnak Yöresindeki Asfaltit Kömürler ve Özellikleri, I. Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Mayıs 2010, Diyarbakır.

Tam Metin

Doktora Tezi

Yapıştırıcı ile Birleştirilmiş Ters Z Tipi Kompozit Malzeme Bağlantılarının Mekanik Analizi(Fırat Üniversitesi)

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

Uluslararası Katılımlı Batman Bilim ve Kültür Sempozyumu 18-20 Nisan 2012

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

ERGÜN RASIT KORAY, (2014). Eliptik delikli alüminyum levhaların kompozit yama ile tamir edilmesinin gerilme davranısına etkisinin deneysel ve sayısal arastırılması, Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisligi Anabilim Dalı(Eş Danışman)

Yüksek Lisans Tezi

Kompozit Yapılı Düzlemsel Yüklü Plakalarda Elastik ve Elasto-Plastik Gerilme Analizi(Gazi Üniversitesi)