Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Hüseyin AYDIN

Bölüm Başkanı

huseyin.aydin

0(488) 217-3669 Dahili: 3669

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

H. Aydin, C. Ilkılıç, “Exhaust Emissions of a CI Engine Operated with Biodiesel from Rapeseed Oil,” Energy Sources Part A., (2011), vol.33(16) pp.1523-1531

C. İlkılıç, H. Aydın. “The harmfull effects of diesel engine exhaust emissions.” Energy Sources Part A, (2012), vol.34 pp.899-905.

Hazar H., Aydın H., “Performance and emission evaluation of a CI engine fueled with preheated raw rapeseed oil(RRO)-diesel blends.” Applied Energy, (2010), vol.87 pp.786-790

H. Aydin, C. Ilkılıç, “Effect of ethanol blending with biodiesel on engine performance and exhaust emissions in a CI engine,” Applied Thermal Engineering. (2010), vol.30 pp.1199-1204.

Aydin, H. And Bayındır H. “Performance and emission analysis of cottonseed oil methyl ester in a diesel engine,” Renewable Energy, (2010), vol.35 pp.588-592

Aydin, H., Bayındır H., “An Experimental study on the exhaust emissions of a partially loaded compressed ignition engine fueled with biodiesel derived from cottonseed oil.” Energy Sources Part A. (2010), vol.32(12) pp.1076-1085.

Aydin, H., Bayındır H.İlkılıç C. “Emissions from engine fueled with biodiesel-kerosene blends.” Energy Sources Part A., (2011), vol.33(2) pp.130-137

H. Aydin. “The effects of injection pressure on engine performance characteristics of a CI engine fueled with canola oil-diesel blends,” Energy Education Science and Technology, Part A: Energy Science and Research (2012), vol.28 (2), pp.1159-1166

İşcan B.,Aydın H., “Improving the usability of vegetable oils as a fuel in a low heat rejection diesel engine” Fuel Processing Technology (2012), vol.98, pp.59-64.

Huseyin Aydın, Cumali İlkılıç “Optimization of fuel production from waste vehicle tires by pyrolysis and resembling to diesel fuel by various desulfurization methods.” Fuel (2012), vol.102, pp.605-612.

Cumali İlkılıç, Hüseyin Aydın and Rasim Behçet. “The current status of wind energy in Turkey and in the world.” Energy Policy (2011), vol.39 (2) pp.961-967

Hüseyin Aydın. “Combined effects of thermal barrier coating and blending with diesel fuel on usability of vegetable oils in diesel engines” Applied Thermal Engineering. (2013) vol.51 pp.623-629.

Cumali İlkılıç, Hüseyin Aydın. “Determination of performance of and exhaust emissions of B75 in CI engine application,” Fuel Processing Technology (2011), vol.92 pp.1790-1795.

Cumali İlkılıç, Selman Aydın, Rasim Behçet and Hüseyin Aydın. “Biodiesel from safflower oil and its application in a diesel engine.” Fuel Processing Technology (2011), vol.92 (3) pp.356-362.

Yurt İçi

Cumali İlkılıç, Hüseyin Aydın. “Fuel production from waste vehicle tires by catalytic pyrolysis and its application in a diesel engine,” Fuel Processing Technology (2011), vol.92 pp.1129-1135.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Ş. Altun, C.Öner, H. Aydın, H. L. Yücel. An Experimentally Investigation Of Usability Of A Blend Of Tallow Methyl Ester And Diesel Fuel Substitution Of Diesel Fuel In Diesel Engines. Gazi University Journal of Science, (2010), vol.23,(3) pp.351-356

Bayındır, H. and Aydın, H, An Analysis of Biodiesel Requirement, Production and Policies In Turkey. e-Journal of New World Sciences Academy, (2008), vol.3 (1) pp.75-82

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Yurt İçi

Pamuk Yağı Metil Esterinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Hasan BAYINDIR, Araştırmacı Arş.Gör.Hüseyin AYDIN, Süresi 1 Yıl, Dicle Üniversitesi Araştırma Projesi (DÜAPK-B10). 2006-2007.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

İlkılıç, C., Behçet, R., Aydın S., Aydın, H., Dizel Motorlarında Azot Oksitlerin Oluşumu Ve Kontrol Yöntemleri, 5 th. International Advanced Technologies Symposium, Karabük, Mayıs 2009

Behçet, R., İlkılıç, C., Aydın, H., Isı değiştiricisine yerleştirilen pervane tipi türbülatörün ısı transferi üzerindeki etkisi, 5 th. International Advanced Technologies Symposium, Karabük, Mayıs 2009

Yaşar, F. Aydın, H., Erol A.O., ve Bezek Ö., Batman İlinin Doğal Gaz İhtiyacının Ve Hava Kirliliğini Azaltmasının Matematiksel Yöntemlerle Modellenmesi, 5 th. International Advanced Technologies Symposium, Mayıs 2009

Cumali iLKILIÇ ,Hasan BAYINDIR, Hüseyin AYDIN and Rasim BEHÇET. Performance characteristics of a diesel engine operating with biodiesel derived from rapeseed oil. Proceedings of the Fourth International Exergy,Energy and Environment Symposium April 19-23, 2009, AUS, Sharjah, UAE

Bayındır, H. and Aydın, H. , Performance and emissions of cottonseed oil methyl ester in a diesel engine, International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Antalya, Turkey, 2008

Yurt İçi

Hüseyin AYDIN, Cumali iLKILIÇ , Rasim BEHÇET and Hasan BAYINDIR. Exhaust emissions of a CI engine operating with biodiesel derived from rapeseed oil. Proceedings of the Fourth International Exergy,Energy and Environment Symposium April 19-23, 2009, AUS, Sharjah, UAE

Rasim Behçet, Cumali İlkılıç, Hüseyin Aydın, Zeki Argunhan, “Atık pişirme yağı metil esterinin tek silindirli bir dizel motorda yakıt olarak kullanımı ve egzoz emisyonlarının incelenmesi,” Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, 2011

Cumali İlkılıç, Hasan Bayındır, Halit Lütfü Yücel, Hüseyin Aydın, Neşe Budak, “Etanol-biyodizel karışımlarının bir dizel motorunda kullanımının hava kirliliğine etkileri,” Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, 2011

Hasan Bayındır, Halit Lütfü Yücel, Cumali İlkılıç, Neşe Budak, Hüseyin Aydın, “Etanol-biyodizel karışımlarının bir dizel motorunda motor performansına etkileri, Anadolu Enerji Sempozyumu,” Elazığ, 2011

H.Bayındır, H.Aydın. Buji ile ateşlemeli bir motorda kirli hava filtresinin motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkileri, UDUSİS2010, Diyarbakır

Tosun, N. , Bayındır, H, ve Aydın, H. Diyarbakır İlinde Çok Fonksiyonlu Güneş Enerjili Kurutma Sistemi Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma. V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır, 19-21 Haziran 2009.

Akgün, G. , Bayındır, H. , Aydın, H. Ve Düz, Z. , Hayvansal Yağlardan Biodizel Üretimi Ve Teknik Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır, 19-21 Haziran 2009.

Aydın, H. , Bayındır, H., Pamuk yağı biyodizelinin bir dizel motorunda değişik yük ve devirlerde egzoz emisyonlarına etkilerinin araştırılması, IV. Ege Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2008

Özet Tam Metin

Bayındır, H. , Aydın H. ,”Batman İlinde Benzinli ve LPG’li Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Karşılaştırılması ve Kontrolü” Ekoloji ve Çevre Kongresi, 18-21 Eylül 2006, Diyarbakır

Bayındır, H. , Aydın H. , “Batman İlinde Yeraltına Sızmış Petrol Türevlerinden Kaynaklanan Toprak ve Su Kirliliği Ve Olası Risklerin Araştırılması” Ekoloji ve Çevre Kongresi, 18-21 Eylül 2006, Diyarbakır

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

2. Anadolu Enerji Sempozyumu Dicle Üniversitesi 2–4 Mayıs 2013, Diyarbakır (Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi)

Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Batman Üniversitesi 18–20 Nisan 2012, BATMAN (Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi)

Dergi Hakemlikleri

Yurt Dışı

Energy Sources Part A; Utilization, Recovery and Environmental Effects. Taylor&Francis; 2010

Applied Thermal Engineering.Elsevier;2010

Energy Sources Part A; Utilization, Recovery and Environmental Effects.Taylor&Francis; 2009

Energy Sources Part A; Utilization, Recovery and Environmental Effects.Taylor&Francis; 2009

Energy Sources Part A; Utilization, Recovery and Environmental Effects.Taylor&Francis; 2008