Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Leyla EREN KARAHAN

leyla.karahan

0(488) 217-3503 Dahili: 3503

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

GÜLER-AKIN, M. B., AKIN, M. S., ATASOY, A. F., KIRMACI, H. A, EREN-KARAHAN, L., 2012. Accelerated kashar cheese ripening with encapsulated lipase and protease enzymes. Italian journal of food science, 24: 358-366.

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

EREN, L, DĠNÇ, F., HAYOĞLU, Ġ., 2012. ġanlıurfada yöresel olarak yapılan turĢuların çabuk yöntemle karĢılaĢtırılması. 1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ, s.656-658.

EREN KARAHAN, L., AKIN, M. S., AKIN, M. B., ŞENOCAK SORAN, G., KARAHAN, A. M., 2015. Investigation of chemical, textural and microbiological quality of yoghurts marketed in Batman Province. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, October, 1-4, 2015, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, s.237.

ŞENOCAK SORAN, G., EREN KARAHAN, L., AKIN, M. B., 2015. Contamination sources of traditional küncümot manufacturing method. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, October, 1-4, 2015, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, s.639.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

EREN KARAHAN, L., 2015. Transglutaminaz enzimi ve süt ürünlerinde kullanımı. Yaşam Bilimleri Dergisi, 5 (2), 200-216.

EREN KARAHAN, L., 2016. Batman’da tüketime sunulan yoğurtların bazı kimasal ve tekstürel özellikleri. YaĢam Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı 2/2.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KARAHAN, A. M., KÖTEN, M., EREN-KARAHAN, L., 2012. Peynir altı suyunun ekmekte kullanımı. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, Denizli. s.112.

EREN KARAHAN, L., ÇELİK, K. S., AKIN, M. S., KARAHAN, A. M., 2014. Mardin'de geleneksel bir tatlı "Havdel". 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Adana. S. 391-394.

EREN KARAHAN, L., KARAHAN, A. M., AKIN, M. S., AKIN, M. B., 2012. Estel pastası. 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya. s. 172.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

EREN KARAHAN, L., ARSLAN, S., 2012. Batman'da satışa sunulan salamura peynirlerin bazı kimyasal ve tekstürel özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, Denizli. s.110.