Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Neşe BUDAK ZİYADANOĞULLARI

Bölüm Başkan Yardımcısı

nese.budak

0(488) 217-3743 Dahili: 3743

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yurt Dışı

H.L. Yucel, Neşe Budak, Sample of Diyarbakir in determination of urban solid waste management and recycling potential in Turkey, International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 28-29 June 2012, Athens, Greece.

The Efficiency of Al2O3-water Nanofluid on a Flat-Plate Solar Collector, The International Advanced Materials&Surfaces Forum, GAMS 2015, 07-09 December, Dubai, U.A.E.

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Neşe Budak, H.Lütfi Yücel, Zeki Argunhan, Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Turbulator on Heat Transfer in a Concentric-type Heat Exchanger, Experimental Heat Transfer,29:322–336, 2016.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Neşe Budak , H.Lütfi Yucel , Cengiz Yildiz, Effects of Nanofluids on The Efficiency of a Flat-Plate Solar Collector, 2nd International Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation (NaNoNG) 2015, 29-31 October 2015, Antalya.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Mehmet Z. Işik, Neşe Budak, Hamit Adin, Tolga Topkaya and Hasan Oktay, Sample of Batman in determination of urban solid waste management and recycling potential, International Journal of the Physical Sciences, (DOI: 10.5897/IJPS12.498), Vol. 7(43), pp. 5815-5820,2012.

Yurt İçi

Neşe Budak, H.Lütfi Yücel, M.Zerrakki Işik, Hasan Oktay, Konsantrik Tip Bir Isı Değiştiricisinde Türbülatörlerin Etkisinin Sayısal İncelenmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 12, No: 3, 87-97, 2015.

Mehmet Zerrakki Işık, Hüseyin Aydın , H. Lütfi Yücel , Neşe Budak, Hasan Oktay, Hasan Bayındır, Aspir Ve Kanola Biyodizeli Kullanımının Egzoz Emisyonu Ve Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi, Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi, Cilt:3 Sayı:1 (2016) 1–11.

Hasan OKTAY,Zeki ARGUNHAN, Recep YUMRUTAŞ, M. Zerrakki IŞIK, Neşe BUDAK,AN INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MULTILAYER WALLS AND ROOFS ON THE DYNAMIC THERMAL CHARACTERISTICS,Mugla Journal of Science and Technology, Vol 2, No 1, 2016, 48-54.

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Güneş Kollektörlerinde Nanoakışkan Kullanımının Isıl Verime Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi(MF.14.24)(2014-2016)

Konsantrik Tip Bir Isı Değiştiricisinde Isı Transferinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi, Araştırmacı, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(FÜBAP-2065),2010-2011.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Neşe Budak, H.L., Yücel, Z., Argunhan, Konsantrik Tip Bir Isı Değiştiricisinde Türbülatörlerin Isı Transferine Etkisinin Deneysel İncelenmesi, 2.Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, s. 516-522, 2-4 Mayıs 2013.

Neşe Budak, H.,Bayındır, H.L.,Yücel, Doğalgazın Araçlarda Motor Yakıtı Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi, 2.Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, s.259-267, 2-4 Mayıs 2013.

Z.Argunhan, C. Yıldız, O.Arpa, Neşe Budak, Isı Değiştiricilerinde Farklı Delik Çaplı Dönel Akış Üreticilerinin Isı Transferine ve Basınç Düşüşüne Etkisinin II.Kanun Analizi, Anadolu Enerji Sempozyumu,22-24 Haziran 2011, Elazığ.

C.İlkılıç, H. Bayındır, H.L.Yücel, H. Aydın, Neşe Budak, Etanol-Biyodizel Karışımlarının Bir Dizel Motorunda Kullanımının Hava Kirliliğine Etkileri, Anadolu Enerji Sempozyumu, 22-24 Haziran 2011, Elazığ.

H. Bayındır, H.L.Yücel, C. İlkılıç, Neşe Budak, H. Aydın, Etanol-Biyodizel Karışımlarının Bir Dizel Motorunda Motor Performansına Etkileri, Anadolu Enerji Sempozyumu,22-24 Haziran 2011, Elazığ

Neşe Budak, H.Bayındır, H.L.Yücel, Dizel Motorlarda Biyodizel Kullanımının Performans ve Egzoz Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 19-21 Haziran 2009,Diyarbakır.

Neşe Budak, H.Lütfi Yücel, M.Zerrakki Işık, Hasan Oktay, Konsantrik Tip Bir Isı Değiştiricisinde Türbülatörlerin Etkisinin Sayısal İncelenmesi, 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015, 251-261, Muğla.

Hasan Oktay, Zeki Argunhan, Recep Yumrutaş, M. Zerrakki Işık ve Neşe Budak, Çok Katmanlı Duvar Ve Çatı Tiplerinin Isıl Ve Fiziksel Özelliklerinin Dinamik Isıl Karakterlerine Olan Etkisinin İncelenmesi, 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015, 76-86, Muğla.

Mehmet Zerrakki Işık, Hüseyin Aydın , H. Lütfi Yücel , Neşe Budak, Hasan Oktay, Hasan Bayındır, Aspir Ve Kanola Biyodizeli Kullanımının Egzoz Emisyonu Ve Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi, 3. Anadolu Enerji Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015, 190-198, Muğla.

Doktora Tezi

GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDE NANOAKIŞKAN KULLANIMININ ISIL VERİME ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ,Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman:Yrd.Doç.Dr.Halit Lütfi YÜCEL, Şubat 2016.

Dergi Hakemlikleri

Experimental Heat Transfer(2 adet)

Yüksek Lisans Tezi

Konsantrik Tip Bir Isı Değiştiricisinde Isı Transferinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman:Yrd.Doç.Dr.Halit Lütfi YÜCEL,Haziran 2011.