Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Prof. Dr.

Saadettin AKSOY

Dekan

saadettin.aksoy

0(488) 217-3960 Dahili: 3650

 Doğum yeri ve Tarihi :  OF – 1960   

Öğrenim Durumu :

  • Lisans             : Karadeniz  Teknik  Üniversitesi, Elektrik– Elektronik Mühendiliği  Bölümü (1981-1985)
  • Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (1985-1988)
  • Doktora           : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (1989-1993)      

Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar  :

  • Araştırma Görevlisi     : Karadeniz Teknik Üniversitesi (1986-1995)
  • Yardımcı Doçent  Dr   : Karadeniz Teknik Üniversitesi (1995-1998)
  • Yardımcı Doçent  Dr.  : Sakarya Üniversitesi (1998-2001 )
  • Doçent   Dr.                   : Sakarya Üniversitesi (2001- 2011)
  • Prof. Dr.                        : Sakarya Üniversitesi (2011- 2014 )
  • Prof. Dr.                        : Siirt Üniversitesi (2014- 2017 )
  • Dekan                            :Batman Üniversitesi (2017 - …..)

Şimdiki Durumu  :

Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olup, orta derecede İngilizce bilmektedir. Halen BATMAN Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi DEKANI olarak görev yapmaktadır.

Firma Danışmanlığı:

     - Kromel Makine Ltd. Şti :Elektrik-Elektronik ve otomasyon Sistemleri (2003-2014 

      - İnvak-İnci Grup   LTD   : Elektrik-elektronik ve Makine Otomasyonu (2013-2014)

Yürütmüş olduğu dersler ve  laboratuvarlar:

      -  KTÜ Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü : Otomatik Kontrol Sistemleri, Sayısal Kontrol, Lojik Devre Tasarımı, Süreç Denetimi, Lojik Devre Tasarım Laboratuvarı.

       -  KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü : Lineer Sistem Teorisi 

       - Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde : Lineer Sistem Teorisi, Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Kontrollü

       - Siirt Üniversitesi,  Elektrik -Elektronik Müh. Bölümünde : Lojik devreler , Süreç Denetimi, Lojik devre Laboratuvarı, Kontrol Sistemleri

       - Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde : Lineer Sistem Teorisi, Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri, Bilgisayar KontrollüHalen yürütmekte olduğu dersler ve  Laboratuvarlar:

 Halen yürütmekte olduğu dersler ve  Laboratuvarlar:

  - Batman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü : Kontrol sistemleri 1,  Sayısal Elektronik, Programlanabilir Mantık Denetleyiciler, Kontrol Lab., Sayısal Elektronik Lab.

   - Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü : Sistem Teorisi, Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Kontrollü

Yürüyücü olarak Görev aldığı projeler:

   - PC Tabanlı Modüler Servo Kontrol Eğitim Setleri Tasarımı ve gerçekleştirilmesi (BAP)

   -  DC Motorlu Kaskat Kontrol sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (BAP)

   - Soğutma ile güneş panellerinin verimliliğinin arttırılması (BAP)

  - İndüksiyon Motorun Sinirsel Kayma Kipli Gözlemciyiciler ile Parametre ve Durum Kestirimi (BAP)

  - Kayan kipli kontrol ile güç sistemlerinde gerilim karalılığı iyileştiricilerinin kontrolü (BAP)

  - Asenkron Motorlarda durum ve parametre kestirimi (BAP)

  -  Arkadan Soğutma ile güneş panellerinin verimliliğinin arttırılması (BAP)

  -Tek eksen güneş takip sistemli güneş panellerin verimliliğinin incelenmesi (BAP)

Kurduğu Laboratuvarlar:

     Karadeniz  T. Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü (1992-1998):

- PLC uygulamaları Laboratuvarı.

 - Kontrol Sistemleri Laboratuvarı.

-Lojik devre Tasarımı Laboratuvarı.

                       - Mikroişlemci Lab.

      Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.  Bölümü (2005-2008) :

 - Sayısal Devre Tasarımı Laboratuvarı  (10 adet Lojik deney seti tasarlanıp  gerçekleştirilmiştir).

  -Elektrik Devre  ve Temel Elektronik Laboratuvarı  (15 adet deney seti tasarlanıp gerçekleştirilmiştir).

      Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.  Bölümü (2005-2016) :

              - Lojik Laboratuvarı

               -Elektrik Devre  ve Temel Elektronik Laboratuvarı

               -PLC Laboratuvarı

               - Kontrol Laboratuvarı (8 Adet PLC tabanlı deney düzeneği tasarlanıp  gerçekleştirilmiştir).        

  

  Yürütmüş olduğu doktora tez danışmanlıkları sayısı : 3 

  Yürütmüş olduğu doktora tez danışmanlıkları sayısı : 3 

  Uluslararası Dergilerde  yayınlanmış Makaleleri: 12

   Ulusal Dergilerde sunulan makale sayısı: 2

   Uluslararası sempozyumlarda sunulan  bildiri sayısı: 22

   Ulusal sempozyumlarda sunulan  bildiri sayısı: 21

Yayınlanmış kitapları:

   1. S. Aksoy, Programlanabilir Denetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları, Değişim Yayınları,  Ocak 2004, İstanbul.

   2. S. Aksoy, Lojik Devre Tasarımı ve Uygulamaları, Sakarya Kitabevi, 2017.

Ders Notları:

    1.  S. Aksoy, Lineer Sistem Teorisi Ders Notları, Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi

    2. S. Aksoy, Proses Kontrol Ders Notları, Ağustoz 2008, Sakarya Üniversitesi

    3. Sayısal Devre Tasarımı Ders notları, Haziran, 2007,  Sakarya Üniversitesi