Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Şahnaz TİĞREK

Doçent

sahnaz.tigrek

0(488) 217-4011 Dahili: 4011

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Ş. Tigrek, C.E. Firat and M. Ger, "Use of Brink Depth in Discharge Measurement.", Journal of Irrigation and Drainage, ASCE (ISI) , 89-95, 2008 , DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2008)134:1(89).

Ş. Tiğrek and B. Yılmaz, "Implementation of Physical Boundary Conditions into Computational Domain in Modeling of Oscillatory Bottom Boundary Layers.", Journal for Numerical Methods in Fluids, Black and Wiley (ISI), 973-991, 2010 , DOI: 10.1002/fld.2179.

N. Şarlak and Ş. Tiğrek, "Analysis of experimental data sets for local scour depth around bridge abutments using artificial neural networks", Water SA (ISI) , 37(4),595-602, 2011 , DOI: doi:10.4314/wsa.v37i4.19.

Ş. Tiğrek and S. Ö. Sipahi, "Rehabilitation of storm water collection systems of urban environments by using the small roads as the conveyance channels", Internationl Journal of Environmental Science and Technology (ISI), 95-103, 2011, DOI:110.1007/s13762-011-0002-x, 9(1).

E. Yalçın and Ş. Tiğrek, "Hydropower production without sacrificing environment: a case study of Ilısu Dam and Hasankeyf", International Journal of Water Resources Development (ISI), 2015, DOI: 10.1080/07900627.2015.1031210.

Tiğrek, Ş. "Periodik Sınır Akımlarında Hız Dağılımının Sayısal Çözümleme ile Elde Edilmesi", Teknik Dergi, 10, 1963-1971, 1999.

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Tiğrek, Ş. and M. İsobe,. "A Numerical Procedure for the Solution of Oscillatory Turbulent Boundary Layer Flow by Control-Volume Approach", Hydraulic Engineering Software VII, Computational Methods in Water Resources, 557-566, Villa Olmo, Como, Italy, 16-18 Eylül 1998.

Tiğrek, Ş. and M. Ger, "Mathematical Modeling of Suspended Sediment Concentration Over Rippled Beds", COPEDEC 1999- Fifth International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries, Proceedings of COPEDEC V, Vol.1, 115-125, Cape Town, South Africa, 19-23 April 1999.

Yanmaz, M. and Ş. Tiğrek, "Semi-empirical Approach to the Modeling of Suspended Sediment Transportation", ASCE Conferences on Water resources Engineering konferansı dahilinde ", Proceedings of the 1999 International Water Resources Engineering Conference, ASCE, ISBN: 1-887201-25-4, 11-20, Seattle, 8-12 Ağustos 1999.

Sağlam, T. M. Ger, A.B. Sakarya and Ş. Tiğrek, "Computer Optimization of Submerged Outfalls", "Advances in Civil Engineering, 4th International Congress", Vol. 3, 1061-1068, Gazimagusa, North Cyprus, 1-3 Kasım 2000.

Kökpınar, M.A., V. Özaydın and Ş. Tiğrek, "Estimation of Manning Roughness Coefficient in a Smooth Rectangular Channel", Advancves in Civil Engineering, 4th International Congress, 729-735, Gazimagusa, North Cyprus, Cilt 2, 1-3 Kasım 2000.

Tiğrek, Ş. and D. Altınbilek, "Sustainable Human Development in Southeastern Anatolia Project", HYDRO 2003 The Way Forward for Hydropower,Cilt 1, 189-196, Dubrovnik, Crotia, 3-6 Kasım 2003.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yılmaz, Ş. M. Göğüş and Ş. Tiğrek, "Dolusavak Mansap Kanalı Taban Kotunun Oyulmaya Olan Etkisi", I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 475-482, İzmir, Türkiye, 22-26 Eylül 2003.

Yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler

Yılmaz, B. and Ş. Tiğrek, “Modeling of Sediment Flushing from Reservoirs”, HYDRO 2007 New Approaches for a New Area, Session 13-paper 03, Granada Spain, 15-17 Ekim 2007

Altun,Ş., I. Sarvary and Ş. Tiğrek, "Prediction of Reservoir Siltation Case Studies for Turkey", HYDRO 2004 New Era for Hydropower , in CD , Porto, Portugal, 18-21 October 2004

Şarlak, N. Ş. Tiğrek and Y. Kumcu, "Prediction of the Scour Depth Around Bridge Abutments By Using ANN", 7th International Conference on Hydroinformatics, HIC, (in CD), Nice, Fransa, 4-8 Eylül 2005

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Yurt İçi

Boz, B. and Ş.Tiğrek, "Comparison of the Water Control Methods for Three Main Irrigation Canals in the Southeastern Anatolian Project", International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Agriculture in memory of Osman Tekinel, 245 (abstract), Adana, Turkey, 4-8 Nisan 2006

Tiğrek, Ş. U. Öztürk and M. Ger, "Discharge Predictions Using ANN in Sloping Rectangular Channels with Free Overfall", Advances in Civil Engineering Seventh International Conference, (in CD-ROM ISBN 975-461-416-4), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 11-13 Ekim 2006.

Tiğrek,Ş. İ. Kutlu and M. Ger, "Flow Measurements With Free Overfall in Sloping Rectangular Channel", Advances in Civil Engineering Seventh International Conference, (in CD-ROM ISBN 975-461-416-4), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 11-13 Ekim 2006.

Evcimen, T. and Ş. Tiğrek, "Can Small Hydro Be Remedy To Turkey Energy Shortage", 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, (in CD), Ankara, Türkiye, 4-7 Temmuz 2010.

Öztürk, A. and Ş. Tiğrek, "Assessment of the HEPP With Respect To Social, Environmental and Economic Sustainability”, 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources", (in CD), Ankara, Türkiye, 4-7 Temmuz 2010.

Yalçın, E. and Ş. Tiğrek, "Investigation of Alternative Solutions to Ilısu Dam and HEPP. Second International", 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, (CD)., Ankara, Türkiye, 4-7 Temmuz 2010 .

Yıldırım, T. and Ş. Tiğrek, “Numerica Simulation of Spillway Aerators; A Case Study”, IPWE 2013, 6th International Perspective on Water Resources & Environment, (in CD), İzmir, Türkiye, 7-9 Ocak 2013.

Pulcuoğlu, B. and Ş. Tiğrek, “ Comparative Study On Sediment Transport Equations For Delta Formations In Reservoirs”, IPWE 2013,6th International Perspective on Water Resources & Environment,(in CD), İzmir, Türkiye, 7-9 Ocak 2013

Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Tiğrek, Ş., "Periyodik Sınır Akımlarının Araştırılmasında Laboratuvar Koşulları",Türkiye Kıyıları 98", 865-872, Ankara, Türkiye, 22-25 Eylül 1998

Evcimen, T. ve Ş. Tiğrek, "Susuz Başkent", İMO II. Su Yapıları Sempozyumu, 303-315, Diyarbakır, 16-18 Eylül 2011.

Yurt içi uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler

Tiğrek,Ş. M. Ger and T. Tokdemir, "Numerical Simulation of Wave Boundary Layer With Generalized Finite Difference Method.", MEDCOST 05 Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Cilt. 2, 1207-1215, Kuşadası, Türkiye, 25-29 Ekim 2005 . ISBN 975-00526-0-9.

Kumcu, Ş.Y. and Ş. Tiğrek, "Women Role in Water Sector of Turkey", International Congress River Basin Management, 273-282, Antalya, Turkey, 22-24 Mart 2007.

Kayatürk, U., Ş. Tiğrek and M. Ger, "Hydro-thermal Performance of Small Bays", Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosytems, The Fourth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, (3), 1711-1718, Antalya, 9-13 Kasım 1999.ISBN 975-429-142-X.

Polatel, C., Ş. Tiğrek and M. Ger, "Effects of Positioning of Ports on Performance of Diffusers", Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosytems, The Fourth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, (3), 1467-1476., Antalya, 9-13 November 1999. ISBN 975-429-142-X.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

F. Carter, Ş. Tiğrek and A. Kibaroğlu, "Water supply crissis in Ankara: Review and Comparison of the "1995 Master Plan Report on Ankara Water Supply Project"", Scientific Research and Essays (Bu dergi 2011 de yayın kabul edildiği zaman indeksleniyordu ancak 2012 tarihinde indekslenmiyor) (ISI) , Vol. 7(3), 288-299, 2012 , DOI: 10.5897/SRE10.833.

Ö. Sever, Ş. Tiğrek and N. Şarlak, "Balancing energy and environmental concerns: the case of the Kayraktepe dam, Turkey", Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss , 11769-11789, 2012 , DOI: doi:10.5194/hessd-9-11769-2012.

W. Scheumann and Ş. Tiğrek, "Regional energy trading-a new avenue for resolving a regional water dispute", International Journal of Water Governance, Vol. 1, 49-70. DOI: 10.7564-IJWG46, 2015.

Doktora Tezi

Numerical Simulation of the Oscillatory Boundary Layer Flow with a k-ε model ( Periyodik Sınır Akımlarının k- Modeli ile Benzeşimi)

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

Yurt İçi

R. rodriguez, M. El Moujabber, A. Abdin, N. van Giesen, S. Tiğrek, G., MELIA 3rd Workshop on Water Value Impacts on the Mediter. Water Polic. (21 March, .2009), İstanbul.

Tigrek, S. and Kibaroğlu, A., ETIC and MELIA Side Events in 5th World Forum. "Middle East Technical University".

Şahnaz Tiğrek, II. Su Yapıları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, TMMOB, İnşaat Müendisleri Odası, Diyarbakır, Eylül 2011

Şahnaz Tiğrek, III. Su Yapıları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara.

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Doktora)

Yalçın Emrah, “Optımısatıon Of The Tıgrıs Rıver Hydropower System Operatıons (Dicle Nehri Hidroelektrik Sistemi İşletme Optimizasyonu)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015.

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Dinç. C., “Investigation of boundary conditions in oscillatory flows (Salınımlı akımlarda sınır şartlarının incelenmesi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001.

Özsaraç, D., “Potential flow solution for the free overfall (Serbest düşü için bir potansiyel akım çözümü)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2001

Tosun, E., “Numerical implementation of culvert design methods (Menfez dizayn metodlarının sayısal uygulaması)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2002. (Diğer Danışman: Burcu Altan Sakarya)

Özkeşkek, Ş. Y. “Effect of riprap on the scour depth downstream of a spillway (Dolusavağın mansabında oyulma derinliğine riprap etkisi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2002. (Diğer Danışman: M. Göğüş)

Turan, Ç. K., “Flow measurements in sloping rectangular channels with free overfall (Serbest düşülü eğimli dikdörtgen kesitli kanallarda akım ölçümleri)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2002. (Diğer Danışman: M. Ger)

Fırat, C. E., “Effect of roughness on flow measurements in sloping rectangular channels with free overfall (Serbest düşülü eğimli dikdörtgen kesitli kanalarda yüzey pürüzlülüğün akım ölçümlerine etkisi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2002. (Diğer Danışman: M. Ger)

Kutlu, İ., “The behaviour of flow in the immediate vicinity of a sloping rectangular channel with free overfall (Eğimli dikdörtgen bir kanaldaki akımın serbest düşü yakınındaki davranışı)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005. (Diğer Danışman: M. Ger)

11.8 Çetinkaya, O., “The behaviour of flow in the immediate vicinity of a sloping rectangular channel with free overfall (Eğimli dikdörtgen bir kanaldaki akımın serbest düşü yakınındaki davranışı)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006.

Sipahi, S. Ö., “Calibration of a grate on a sloping channel (Eğimli kanallarda ızgara kapasitesinin kalibrasyonu)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006.

Çobanoğlu, İ., “Experimental study of single and multiple outlets behavior under constant head (Tek ve birçok çıkış ağzının sabit su yükü altındaki davranışının incelenmesi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008. (Diğer Danışman: M. Ger)

Göbelez, Ö., “Experimental analysis of the flow through a bottom outlet on the threshold of particles (Dip savak akımının kum danesinin harekete başlama eşiğine etkisinin deneysel analizi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008. (Diğer Danışman: M. Ger)

Pulcuoğlu, B., “Comparative study on sediment transport Equations for delta formations in reservoirs (Baraj göllerindeki delta oluşumu için katı madde taşınımı denklemlerinin karşılaştırmalı çalışması)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2009.

Aras, T., “Cost analysis of sediment removal techniques from reservoir (Rezervuardan rüsubat kaldırma tekniklerinin maliyet analizi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2009.

Kemalli, O., “Measurements of velocity profiles by using particle image velocimeter (Hız profillerinin parçacık imgeli hızölçer kullanılarak belirlenmesi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2009

Yalçın, E., “Ilısu Dam and HEPP, investigation of alternative solutions (Ilısu Barajı ve HES, alternatif çözümlerin araştırılması)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010.

Yıldırım, T., “Scrutinization of flow characteristics through orifices (Orifis akım karakteristiklerinin irdelenmesi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010

Sever, Ö., “Kayraktepe dam and HEPP, environmentally acceptable alternative solution (Kayraktepe barajı ve HES için çevresel açıdan kabul edilebilir alternatif çözüm)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2010

Demirdizen, H. G., “Market Development of Renewable Energy in Turkey (Türkiye’deki Yenilenebilir Enerjinin Pazar Gelişimi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2013.

Çetinkaya, S., “Capacity Determination of Pumped Storage Projects using Market Electricity Prices (Pompaj depolamalı santrallerinin Kapasitesinin piyasa elektrik fiyatlariyla belirlenmesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014

Çelebi, S., “Comparatıve Study on the Orifice Induced Velocity Field (Orifis kaynaklı hız alanının karşılaştırmalı incelenmesi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014

Sezenöz, B. “Numerical Modelling of Continuous Transverse Grates for Hydraulıc Efficiency (Bilgisayar Modeli Kullanılırak Izgara Sistemlerindeki Verimliliklerin Hesaplanmas)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014

Özbey, C. “ Laboratory Investigation of Hydraulic Efficiency of Transverse Grates in Roads (Yollardaki Enlemesine Izgaraların Hidrolik Verimliliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015.

Öztürk, H. U., “Discharge predictions using ANN in sloping rectangular channels with free overfall (Serbest düşülü eğimli dikdörtgen kesitli kanallarda YSA ile debi tahmini)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005. (Asıl Tez Danışmanı: M. Ger).

Korkmaz, O., “A case study on feasibility assessment of small hydropower scheme (Küçük hidroelektrik enerji konusunda bir vaka analizi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007. (Asıl Tez Danışmanı: M. Yanmaz)

Küçükbeycan, M., “Retscreen decision support system for prefeasibility analysis of small hydropower projects (Küçük hidroelektrik projelerin ön yapılabilirlik analizi için Retscreen karar destek sistemi)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007. (Asıl Tez Danışmanı: D. Altınbilek)

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

Tiğrek, Ş. and T. Aras, Reservoir Sediment Management, 226 sayfa., Leiden, the Netherlands, CRC Press/Balkema, ISBN 978-0-415-60339-3,2011, 203 sayfa.

Tiğrek, Ş. and A. Kibaroğlu, Strategic Role of Water Resources for Turkey, A. Kibaroğlu, W. Scheumann and A. Kramer (eds), Turkey’s Water Policy, National Frameworks and International Cooperation , 27-42 pp., Berlin, Germany, Springer-Verlag, ISBN 978-3-642-19636-2 2011, 407 sayfa.

Tiğrek, Ş., Ö. Göbelez and T. Aras, Sustainable management of reservoirs and preserving water quality, M.El Moujabber, (eds), Technological Persp4ectives for Rational Use of Water Resources in the Mediterranean Region , 140-153 pp., Bari, Italy, IAM Bari: CIHEM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneenes), (Seria A Semnaires Mediterranees, No: 88, Options. ISSN: 1016-121X-ISBN: 2-8352-425-6, 2009. 332 sayfa

Yüksek Lisans Tezi

Yurt İçi

Pressure Drop due to Entrance Region for a Turbulent Flow in Closed Conduits (Boru Akımlarında Giriş Bölgesindeki Basınç Kayıpları)

Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma

Ilisu Barajı ve Hes, Alternatif Çözüm Olanaklarının Araştırılması, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek olan “GAP’ ın Dünü Bugünü Yarını” konulu panelde panelist, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 14 Ekim 2010

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mevcut Su Yapılar panelinde panelist, TMMOB, İkinci Su Yapıları Sempozyumu, 16 Eylül 2011, Diyarbakır

Kalkınma İçin mi Yaşam İçin mi Su?, İstanbul Su Forumu, 2011

Türkiye’de Hidroelektrik Enerjinin Gelişimi ve Yenilenebilir Enerji, Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası, Bonn, Almanya, Ekim 2012

Su Yapılarında Çevresel Duyarlılık, İMO Yaz Kampı, Foça, İzmir, 27 Ağustos, 2013.

Savak Havalandırıcılarının Sayısal Modellemesinde FLUENT Uygulaması, Hidrolik Türbin Tasarım, Test ve Uygulamaları Semineri, Anova, Teknokent, ODTÜ, 26 Ağustos 2013

Hidroelektrik Santraller, Çevresel ve Sosyal Duyarlılık, panelist, TMMOB, İMO Dördüncü Su Yapıları Sempozyumu, 19 Aralık 2015, Antalya.