Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Salih DİNÇ

Bölüm Başkan Yardımcısı

salih.dinc

0(488) 217-3699 Dahili: 3699

Araştırma Projeleri

BATMAN ÜNIVERSITESI YERBILIMLERI ARAŞTIRMA LABORATUVARI ALTYAPI PROJESI. DEVLET PLANLAMA TEŞKILATI ALTYAPI PROJESI, PROJE NO: 2010K120610 (2010-DEVAM EDIYOR).

Kızılören Dağı ve Civarındaki KONYA Karbonatlı Kayaçların Sedimantolojik ve Petrografik Özelliklerinin Araştırılması , 2004

Kasımlar Çevresindeki Eğirdir Güneydoğusu Isparta Üst Triyas Yaşlı Menteşe Dolomitlerinin Sedimantolojik Ve Jeokimyasal İncelemesi, 2010

Hadim Konya Dolayindaki Karbonat Kayaclarin Ust Jurasik Sedimentolojisi,2011

Tetiker, S., Mert, M., Çandir, İ., Dinç, S., Baran, H.A., 2015. Batman çevresindeki otokton birimlerde çimento hammaddesi kaynağı olabilecek kayaçların mineraloji-petrografi ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi. Batman Üniversitesi, Proje no: 2011MMF-4, 189 sayfa., 2015

EĞİL VE ÇEVRESİNDEKİ (EĞİL, DİYARBAKIR) ALT EOSEN-ÜST OLİGOSEN YAŞLI GAZİANTEP FORMASYONUNUN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ,2017

EĞİL VE ÇEVRESİNDEKİ (EĞİL, DİYARBAKIR) ALT MİYOSEN YAŞLI FIRAT FORMASYONUNUN SEDİMANTOLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELEMESİ, 2017

Kongre-Sempozyum

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, 2010