Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Sema TETİKER

Bölüm Başkanı

sema.tetiker

0(488) 2174170 Dahili: 4170

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Yalçın, H., Meriç, E., Avşar,N., Tetiker, S., Barut, İ.F., Yılmaz, Ş., Dinçer, F.2008. Mineralogical and geochemical features of colored benthic foraminifers from Aegean and southwestern coasts of Turkey. Micropaleontology, 54, 3-4, 351-371.

Tetiker, S., 2014. Petrography and Geochemistry of Early Palaeozoic Clastic Rocks from the Southeast Anatolian Autochthone Rocks in Mardin Area (Derik-Kızıltepe), Turkey. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9/1, 149 – 162.

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., Göncüoğlu, M.C., 2015. Metamorphic evolution of the Karakaya Complex in northern Turkey based on phyllosilicate mineralogy. Mineralogy and Petrology, 109, 201-215 (DOI 10.1007/s00710-014-0364-0).

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2015. Approaches to Low Grade Metamorphic Evolution of Karakaya Complex with Chlorite Mineralogy and Geochemistry. Minerals, 5/2, 221-246 (DOI: 10.3390/min5020221).

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2015. Evidence of the diagenetic history of sediment composition in Precambrian-Early Paleozoic rocks: A study from the Southeast Anatolian Autochthon, Mardin (Derik-Kızıltepe), Turkey. Arabian Journal of Geoscience, 5/4, (DOI: 10.1007/s12517-015-2006-1)

Tetiker, S., Yalçın, H., 2015. Alteration Mineralogy of Eocene Volcanic and Volcaniclastic Rocks from Sivas Basin in Turkey. Lithology and Mineral Resources (in press).

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

Tetiker, S., Baran, H.A., Dinç, S., 2015. Siirt-Kapıkaya yöresinde yüzeyleyen Kapıkaya Formasyonunun mineralojik özellikleri. Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi, 5/2, 129-146.

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2009. KB Anadolu’daki Karakaya Karmaşığı birimlerinin diyajenezi-düşük dereceli metamorfizması. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri, 30, 193-212.

Özet

Tetiker, S., 2009. Karakaya Karmaşığı Birimleri’nde (KB Anadolu ve Tokat Yöresi) (Meta)-Kumtaşlarının Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, 26 (1-2), 1-22.

Tam Metin

Tetiker, S., 2010. KB Anadolu ve Tokat Yöresindeki Karakaya Karmaşığı (Meta)-Magmatik Kayaçlarının Mineraloji-Petrografisi ve Jeokimyası. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, 27 (1-2) ,1-18.

Özet Tam Metin

Tetiker, S., 2012. Mardin-Derik yöresi Prekambriyen yaşlı volkanik-volkanosedimanter kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özellikleri.Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, 29/2, 87-106.

Tam Metin

Bilimsel Projelerde Teknik Görevli/Danışman Olarak Görev Alma

Tetiker,S., Yalçın,H., 2013. Sivas-Ulaş çevresindeki Eosen yaşlı volkanik-volkanosedimanter birimlerin mineraloji-petrografi ve jeokimyası. BTÜBAP Proje No:2010 MMF-2, 117 s.

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2012. Güneydoğu Anadolu Otoktonu-Doğu Bölümü (Mardin-Derik Bölgesi) Kayaçlarının Diyajenez/Metamorfizma Özelliklerinin İncelenmesi. TUBİTAK Projesi, Proje No:110Y207, 178 s.

Baran, H.A., Kumral, M., Tetiker, S., Dinç, S., Batman ili Sason ilçesindeki barit yataklarının jeolojik özelliklerinin belirlenmesi. BTÜBAP, Proje No: 2011 MMF-1 (devam ediyor).

Tetiker, S., Mert, M., Çandir, İ., Dinç, S., Baran, H.A., 2015. Batman çevresindeki otokton birimlerde çimento hammaddesi kaynağı olabilecek kayaçların mineraloji-petrografi ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi. Batman Üniversitesi, Proje no: 2011MMF-4, 189 sayfa.

BATMAN ÜNIVERSITESI YERBILIMLERI ARAŞTIRMA LABORATUVARI ALTYAPI PROJESI. DEVLET PLANLAMA TEŞKILATI ALTYAPI PROJESI, PROJE NO: 2010K120610 (2010-DEVAM EDIYOR).

Yalçın, H., Tetiker, S., 2009. Batı-Orta Pontidler’deki (Balıkesir, Bursa ve Tokat yöreleri) Karakaya Karmaşığı birimlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: M-301, 396 s.

Tetiker, S., Akman, A.K., 2016. Batman-Gercüş ve Mardin-Dargeçit yörelerinde Kretase-Paleosen yaşlı Germav Formasyonunun Litolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. BTÜBAP Proje No:2016-Yüksek Lisans-4 (Devam ediyor).

Tetiker, S., Taş, H., 2016. Gevaş Ofiyolit Napı’nda (Van) Serpantinleşme ile İlişkili Mineral Oluşumlarının Mineralojik ve Jeokimyasal özelliklerinin İncelenmesi. BTÜBAP Proje No:2016-Yüksek Lisans-5 (Devam ediyor).

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Bilgin,A., Arslan, S., Ertürk, D., Tetiker, S., Bilgin,N., Kaygalak, S., 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Jeotermal Enerji Potansiyeli. VI.Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 21-22 Ekim 2011, Kayseri, 284-294

Bilgin, A., Arslan, S., Tetiker, S., Bilgin, N., Ertürk, D., 2011. Geothermal Potential of Bursa Province of Turkey. 17th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 6-8 July, Budapest University of Technology and Economics (BME), Budapest, p.35-40.

Yurt İçi

Yalçın, H., Bozkaya, Ö., Tetiker, S., 2005. Kangal kömür yatağının kil mineralojisi ve jeokimyası. 12. Ulusal Kil Sempozyumu, Yüzüncüyıl Üniversitesi, Van, 5-9 Eylül, Bildiriler Kitabı, s. 16-31.

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2009. Karakaya Karmaşığı (Tokat yöresi) birimlerinin düşük dereceli metamorfizması. 14. Ulusal Kil Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1-3 Ekim, Bildiriler Kitabı, s. 155-173.

Özet

Mert, M., Tetiker, S., Gürler, S., Kömür, İ., Kandemir, E., Berber, G., 2010. Olay yeri incelemesinde adli mineralojinin önemi. 15. Ulusal Adli Tıp Günleri, 3-7 Kasım, Antalya., 157-161.

Doktora Tezi

Tetiker, S., 2009. Batı-Orta Pontidler’deki (Balıkesir, Bursa ve Tokat yöreleri) Karakaya Karmaşığı birimlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Doktora Tezi, 396 sayfa (yayımlanmamış).

Özet

Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilim Kurulunda Görev Alma

Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman Üniversitesi, 18-20 Nisan 2012, BATMAN (Sempozyum Düzenleme Kurul üyesi).

1st International Congress and Worshop Forensic Toxicology, 29-30 Nowember 2014, Ankara University (Scientific Commitee).

9th International Soil Science Congress on the Soul of Soil and Civilatizion. 14-16 October 2014, Antalya (Scientific Commitee).

12th International Petroleum and Gas Congress, 27-29 May 2015, Ankara (Oturum Başkanlığı).

7th Geohemistry Symposium with International Participation. 16-18 May 2016, Side/Antalya (Scientific Commitee).

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlıkları(Master)

Mehmet Fatih ÇELİK

Mesude Ayyılldız

Hasan TAŞ

Yeter BUTEKİN

Adile Kübra AKMAN

Adile Kübra AKMAN

Mesude AYYILDIZ

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

Yurt Dışı

Eryılmaz, M. and Eryılmaz, F.Y., 2009. Oceanography and submarine sediment distribution in the Marmaris – Kaş region of southwest Turkey. Micropaleontology, 2009, 54, p.187-192.

Avşar, N., 2010. Benthic foraminiferal assemblages in the coastal environment of the northern Marmara shelf (NW Turkey). Micropaleontology, 56, 2, p.495-506.

Federici, I., Cavazza, W., Okay, A.I., Beysstac, O., Zattin, M., Corrado, S., Dellisanti, F., 2010. Thermal Evolution of the Permo-Triassic Karakaya Subduction-eccretion complex between the Biga Peninsula and the Tokat Massif (Anatolia). Turkish Journal of Earth Science, 19, 409-429 (2 çalışmaya).

Sayıt, K., Tekin, U.G., Göncüoğlu, M.C., 2011. Early-Middle Carnian radiolarian cherts within the Eymir Unit, Central Turkey: Constraints for the age of the Palaeotethyan Karakaya Complex. Journal of Asian Earth Science, 42, 398-407.

Ustaömer, T., Ustaömer, P.A., Robertson, A.H.F., Gerdes, A., 2015. Implications of U–Pb and Lu–Hf isotopic analysis of detrital zircons for the depositional age, provenance and tectonic setting of the Permian–Triassic Palaeotethyan Karakaya Complex, NW Turkey. International Journal of Earth Sciences, (DOI:10.1007/s00531-015-1225-8).

Ayadi, N., Zghal, I., Aloulou, F., Bouzid, J., 2015. Impacts of several pollutants on the distribution of recent benthic foraminifera: the southern coast of Gulf of Gabes, Tunisia. Environmental Science and Pollution Research, 1-16.

Armstrong-Altrin, J.S., Nagarajan, R., Lee, Y., Kasper-Zubillaga, J.J., Córdoba-Saldaña, L.P.2014. Geochemistry of sands along the San Nicolás and San Carlos beaches, Gulf of California, Mexico: implications for provenance and tectonic setting. Turkish Journal of Earth Science, 23, 533-558, (DOI:10.3906/yer-1309-21).

Frontalini, F., Kaminski, M.A., Mikellidou, I., Armynot du Châtelet, E., 2014. Checklist of benthic foraminifera (class Foraminifera: d’Orbigny 1826; phylum Granuloreticulosa) from Saros Bay, northern Aegean Sea: a biodiversity hotspot. Marine Biodiversity, (DOI:10.1007/s12526-014-0238-z).

Frontalini, F., Kaminski, M.A., Mikellidou, I., Armynot du Châtelet, E., 2014. Checklist of benthic foraminifera (class Foraminifera: d’Orbigny 1826; phylum Granuloreticulosa) from Saros Bay, northern Aegean Sea: a biodiversity hotspot. Marine Biodiversity, (DOI:10.1007/s12526-014-0238-z).

Barut, İ.F., Meriç, E., Kam, E., Avşar, N., Nazik, A., 2013. Effects Of Oceanographic Properties To The Meiofauna Assemblages: The North Coasts Of Karaburun Peninsula (Eastern Aegean Sea). World Academy of Science, Engineering and Technology, 76, 887-896.

Özet

Armstrong-Altrin, J.S.,, Lee, Y.I., Kasper-Zubillaga, J.J., Trejo-Ramírez, E., 2016. Mineralogy and geochemistry of sands along the Manzanillo and El Carrizal beach areas, southern Mexico: implications for palaeoweathering, provenance and tectonic setting. Geological Journal, DOI: 10.1002/gj.2792.

Barut, İ.F., Meriç, E., Kam, E., Avşar, N., Nazik, A., 2013. Effects Of Oceanographic Properties To The Meiofauna Assemblages: The North Coasts Of Karaburun Peninsula (Eastern Aegean Sea). World Academy of Science, Engineering and Technology, 76, 887-896.

Ekinci Şans, B., Esenli, F., Kadir, S., Elliot, W.C., 2015. Genesis of smectite in siliciclastics and pyroclastics of the Eocene İslambeyli Formation in the Lalapaşa region, NW Thrace, Turkey. Clay Minerals, 50/4, 459-483

Armstrong-Altrin, J.S., Nagarajan, R., Lee, Y., Kasper-Zubillaga, J.J., Córdoba-Saldaña, L.P., 2014. Geochemistry of sands along the San Nicolás and San Carlos beaches, Gulf of California, Mexico: implications for provenance and tectonic setting Turkish Journal of Earth Science, 23, 533-558, (DOI:10.3906/yer-1309-21).

Yurt İçi

Meric, E., Avsar, N., Yokes, M.B. 2014. Atlas of Recent Benthic foraminifera from Turkey. MICROPALEONTOLOGY, 60, 3-4, 211-398.

Avşar, N., Meriç, E., Çevik, M.G., Dinçer, F., 2009. Büyük Menderes nehri önü (B Türkiye) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, 30, 127-143.

Bozkaya, Ö., Yalçın, H., Eryılmaz, R., 2013. Bolkardağı Birliği Devoniyen Yaşlı Metakumtaşlarının Petrografisi ve Jeokimyası: Sedimanter Süreçler, Provens ve Tektonik Ortam İçin Bazı Sınırlamalar: Petrography and geochemistry of Devonian aged metasandstones of Bolkardağı Unit: some constrains on sedimentary procesess, provence and tectonic environment. Türkiye Jeoloji Bülteni, 56/2, 27-60.

Avşar, N., Meriç, E., Ramazanoğlu, A., Çevik, F., Dinçer, F., 2008. Antalya Körfezi (GB Antalya) kıta sahanlığı bölgesi güncel bentik foraminifer toplulukları. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, 29, 111-136.

Armstrong-Altrin, J.S., Nagarajan, R., Lee, Y., Kasper-Zubillaga, J.J., Córdoba-Saldaña, L.P., 2014. Geochemistry of sands along the San Nicolás and San Carlos beaches, Gulf of California, Mexico: implications for provenance and tectonic setting Turkish Journal of Earth Science, 23, 533-558, (DOI:10.3906/yer-1309-21).

Yüksek Lisans Tezi

Sivas-Kangal havzası Kalburçayırı kömür yatağının inorganik mineralojisi ve jeokimyası. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 60 s (yayımlanmamış).

Özet

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

Mert, M., Tetiker, S., Gürler, A.S., Namlı, A., Şahin, M.F., Arslan, M.N., Büyük,Y., 2012. Effects of Soil on Decomposition. The International Journal of Legal Medicine (IALM), 05-08 July 2012, İstanbul, p.149.

Yurt İçi

Tetiker, S., Yalçın, H., 2013. Güneydoğu Anadolu Otoktonu Erken Paleozoyik yaşlı birimlerde Fillosilikatların jeokimyası (Mardin-Derik-Kızıltepe). 66.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 19-22 Nisan, Ankara, 364-365.

Mert, M., Tetiker, S., Gürler, A.S., 2013. Toprağın Mineralojik Bileşiminin Çürüme Üzerine Etkisi. X. Adli Bilimler Sempozyumu, 13-16 Kasım, ANKARA.

Yalçın, H., Meriç, E., Avşar, N., Tetiker, S., Barut, İ.F., Yılmaz, Ş., Dinçer, F., 2006. Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) Sahillerinde Gözlenen Güncel, Renkli Bentik Foraminiferlerin Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi. 59.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart, Ankara, Bildiri Özleri, s. 259-261.

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2012. Güneydoğu Anadolu Otoktonu’nun Mardin (Derik-Kızıltepe) Bölgesi’ndeki Prekambriyen-Paleozoyik Yaşlı Kayaçların Kil Mineralojisi. 15. Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül, Niğde, 64-66.

Tetiker, S., Yalçın, H., 2010. An approach to tectonic setting of the Karakaya Complex Units (NW and Central-NE Anatolia) by means of petrography and geochemistry of (meta-) sandstones. 45. Yıl Jeoloji sempozyumu, 13-16 Ekim 2010, Trabzon, 18-20.

Özet

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2010. KB Anadolu ve Tokat Yöresi Karakaya Karmaşığı Fillosilikatlarının Jeokimyası. IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 24-28 Mayıs, Elazığ, Bildiri Özleri, 37-38.

Mert, M., Evliyaoğlu, O., Tetiker, S., 2010. Avrupa Birliği Kriterlerine göre Maden Atığı Kriterleri. I. Uluslarası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Mermercilik Şurası Sempozyumu, 24-29 Mayıs, Diyarbakır, s.160

Tetiker, S., Yalçın, H. 2011. Karakaya Karmaşığı Birimlerinin (KB ve Orta-KD Anadolu) tektonik Konumuna Meta-Magmatik Kayaçların Mineraloji-Petrografisi ve Jeokimyası ile bir yaklaşım.64.Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Ankara, 168-169.

Mert, M., Tetiker, S., Gürler, S., Şahin, M.F., Kabakoz, S., Emrem, F., Kolay, F., 2012. Batman ve Çevresinde Olay Yeri İncelemesi ve Adli Jeoloji Uygulamalarının Önemi. Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, 18-20 Nisan, Batman, s.139.

Tetiker, S., Yalçın, H., 2012. Karakaya Karmaşığı: Eleştirel Bir Derleme. Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30.Yıl Sempozyumu, 11-13 Ekim, Sivas, 57-62.

Tam Metin

Tetiker, S., Yalçın, H., 2014. Sivas Havzası’nda çarpışma-sonrası gelişen Eosen yaşlı volkanik-piroklastik kayaçların Jeokimyası. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-15 Nisan, Ankara, 496-497.

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2015. Güneydoğu Anadolu Otoktonu-Doğu Bölümü (Şırnak-Uludere-Uzungeçit) Alt Triyas Yaşlı Çığlı Grubu Kayaçlarının Mineralojik Özellikleri. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 06-10 Nisan, Ankara, 410-411.

Tetiker, S., Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 2015. Hakkari-Çukurca Yöresinde (Güneydoğu Anadolu Otoktonu-Doğu Bölümü) Alt Paleozoyik Birimlerinin Diyajenez/Metamorfizma Derecesine İlişkin İlk Bulgular. 16. Ulusal Kil Sempozyumu, 01-05 Eylül, Çanakkale, 44-46.

Tetiker, S., Yalçın, H., Çelik, M.F., 2015. Adli Bilimler’den Adli Jeoloji’ye açılımlar. Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, 07-11 Eylül, Van, 201-203.

Yalçın, H., Tetiker, S., 2016. Thoughts On The Toxic Effects Of Natural Geological Materials, 2.International Congress of Forensic Toxicology, 26-30 May, Ankara, p.105.

Bozkaya, Ö., Yalçın, H., Tetiker, S., 2016. Karakaya Karmaşığı Kırıntılı Kayaçlarında Fillosilikat Kimyasi-P-T Profili Üzerine Değerlendirmeler. VII. Uluslararası katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 10-14 Mayıs, Antalya, 290-291.