Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Zeki ARGUNHAN

zeki.argunhan

0(488) 217-3670 Dahili: 3670

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

1. Orhan ARPA, Recep YUMRUTAŞ, Zekli ARGUNHAN; Experimental investigation of the effect of diesel-like fuel optained from waste lubrication oil on engine performance and exhaust emission; Fuel Processing Technology; 91,1241-1249;2010

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

5. Argunhan, Z., Yıldız, C., Isı Değiştirgeçlerinde Farklı Delik Çaplı Girdap Tip Akış Üreticilerinin Isı Transferine ve Basınç Düşüşüne Etkisi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmalar Dergisi (DAUM), cilt,3, sayı,2, s: 70-76, (2005).

4. Argunhan, Z., Yıldız, C., Dairesel Güneş Kolektörlerinde Boyut Optimizasyonu, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmalar Dergisi (DAUM), cilt,3, sayı,2,s:9-12, (2005).

6. Argunhan, Z., Yıldız, C., Girdaplı Akış Üreticisi Geometrisinin Isı Geçişi ve Akış Mekanizmasına Etkisi, Termodinamik Dergisi, yıl, 13, sayı,149, s:98-102, (2005).

2. Argunhan, Z., Yıldız, C., Dikdörtgen Delikli Türbülatörlerde Delik Sayısının Isı Transferine ve basınç Düşüşüne Etkisi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18/2 (2006).

3. Argunhan, Z., Yıldız, C., Güneş Kolektörlerinde Optimum Arka İzolasyon Kalınlığının Tayini ve Karşılaştırılması, Termodinamik Dergisi, yıl, 13, sayı,159, s:104-114, (2005).

1. Argunhan, Z., Yıldız, C., Dairesel Kesitli Bir Borunun Girişine Yerleştirilen Delikli Sabit Kanatçıklı Dönme Üreticinin Isı Geçişi ve Basınç Düşüşüne Etkileri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 12, sayı 2, (2006).

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

2. Argunhan Z., Yıldız C., Behçet R. ve Okuyan C., Girdap Tip Akış Üreticili Değiştirgeçlerde II. Kanun Analizi, ULIBTK 07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, sayfa 269, Kayseri, 30 Mayıs-2 Haziran 2007.

3. Behçet R., Argunhan Z. ve İlkılıç C., Isı Değiştirgeçlerin İç Borusuna Yerleştirilen Helisel Yayların Isı Transferi ve Basınç Düşüşüne Etkisi, III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, sayfa 96, Muğla, 24-26 Mayıs 2006.

1. Behçet R., Oral F., Argunhan Z., Isı Değiştirgecinin İç Borusuna Yerleştirilen Konik Elemanlarının Isı Transferi Üzerindeki Etkisi, ULIBTK 07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, sayfa 304, Kayseri, 30 Mayıs-2 Haziran 2007.

4. Argunhan Z., Behçet R. ve Yıldız C., Isı Değiştirgeçlerinde Delik Konumları Farklı Dikdörtgen Delikli Türbülatörlerin Isı Transferine ve Basınç Düşüşüne Etkisi, III. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 90, Muğla, 24-26 Mayıs 2006.

5. Behçet R., Argunhan Z. ve İlkılıç C., Isı Değiştirgecinin İç Borusuna Yerleştirilen Konik Halka Elemanlarının Isı Transferi ve Basınç Düşümü üzerindeki Etkisinin Araştırılması, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, 26-28 Nisan 2006.

6. Argunhan, Z., Yıldız, C., Çakmak, G., Kavak, E., İç içe borulu Isı Değiştirgeçlerinde Açılı Girdap Tip Akış Üreticilerinin Isı Transferine ve Basınç düşüşüne Etkisi, ULIBTK 05, 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt 2 s: 642-6477-9 Trabzon, Eylül 2005.

7.Argunhan, Z., Yıldız, C., Okuyan, C., Dairesel Kesitli ve Dikdörtgen Kesitli Güneş Kolektörlerinin Boyut Optimizasyonlarının Karşılaştırılması, IV Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, s: 293-301, Balıkesir,11-13 Eylül 2002.

8. Argunhan, Z., Okuyan, C., Diyarbakırda Düzlem Kolektörlerin Birim Alanı İçin Aralık Ayı Ortalama Saat Başı Yararlı Isının Araştırılması, ULIBTK 99 Uluslar arası Katılımla 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, cilt 2, s: 710 -714, Sakarya, 28-29 Şubat 2000.

9. Devecioğlu, A., G., Argunhan, Z., Okuyan, C., Diyarbakırda Düzlemsel Kolektörlerin Verimlerinin Karşılaştırılması, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Gap ve Sanayi Kongresi, , s: 351-355, Diyarbakır, 25-26 Eylül 1999.

10. Argunhan, Z., Okuyan, C., Diyarbakırda Düzlem Kolektörlerin Aralık Ayında Verimlerinin araştırılması, Güneş Günü Sempozyumu, s: 283-287, Kayseri, 25-27 Haziran 1999.