Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Bölümümüz, 17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun ilgili maddesi gereğince Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımına başlayacaktır.  2013-2014 öğretim yılı itibariyle bölümde 30 öğrenci 1. öğretim ve 30 öğrenci 2. öğretim olmak üzere toplamda 60 öğrenci eğitim görecektir. Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı, Elektronik Anabilim Dalı, Elektrik Makineleri Anabilim Dalı ve Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı ı olmak üzere dört Anabilim Dalından oluşmaktadır.

BÖLÜMÜN VİZYONU

Sektörün ihtiyacını karşılayacak Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştiren; güncel, bilimsel ve teknolojik problemlere çözümler geliştirebilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

BÖLÜM OLARAK MİSYONUMUZ

Elektrik ve Elektronik mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmaktır.

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Öğrencilerimiz, uygulamaya yönelik sağlam matematik ve fizik altyapısıyla elektrik ve elektronik mühendisliği konularında yeterli derinlik ve genişlikte lisans eğitimi alarak;

- Elektrik ve elektronik alanlarında yeterli genişlik ve derinlikte temel mühendislik ve mesleki birikimi olan, bilgisini tasarım ve uygulamaya dönüştürebilecek kadar özümsemiş, ülkenin önemli kurum ve firmalarında çalışma imkânı bulabilen veya kendi işyerini açabilen,

- Lisansüstü öğrenim ve/veya Ar-Ge çalışması yapabilecek, yeni alanlarda problemlere çözüm üretebilecek birikime sahip, yabancı mesleki kaynakları takip edebilecek ve yabancı meslektaşlarıyla anlaşabilecek kadar iyi derecede lisan bilen ve güncel yazılım dillerini kullanabilen,

- Hayat boyu öğrenme arzusunu devam ettiren, çok disiplinli ve takım çalışmalarına uyumlu, sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip, kolay iletişim kurabilen, özgüven sahibi ve girişimci,
birer elektrik-elektronik mühendisi olmaları amaçlanmaktadır.

PROGRAM HEDEFLERİ

Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümünün Program Hedefleri aşağıda listelenmiştir:

- Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği alanlarında donanımlı, kendini sürekli yenileyen, dikkatli ve sabırlı mezunlar yetiştirmek.

- Dört yıllık eğitim süreci içerisinde elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgi üretme ve değişik mühendislik problemlerini çözme yeteneği kazanmış mezunlar vermek.

- Kendi mühendislik alanında ve ilgili disiplinlerde analitik düşünerek problemlere çözüm getirebilecek ehliyete sahip bireyleri mezun etmek.

- Bireysel sorumluluk alabilen, disiplinler arası takım çalışmasına yatkın ve kalite bilinci gelişmiş mezunlar yetiştirmek.

- Çok disiplinli konularda çalışabilme bilgi ve becerisi kazanmış, uygulayıcı ve uygulatıcı mühendisler yetiştirmek.

- Hızla gelişen dünyaya ayak uyduran, çağın öngördüğü profesyonelliğe ve etiğe sahip donanımlı mezunlar yetiştirmek.

- Sosyal, ekonomik, sağlık, güvenlik ve çevre koşullarını daima ön planda tutan, toplumun ihtiyaç ve menfaatlerini birinci dereceden gözete mezunlar yetiştirmek.

- Bireysel ve takım çalışması içinde özgün araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapabilen ve bulgularını yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilen mezunlar yetiştirmek.

MEZUNLARIN İŞ OLANAKLARI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar.