Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, doğal yollardan yeraltındaki kayaçların gözeneklerinde veya çatlak sistemlerinde depolanmış olan petrol ve doğalgazın bulunması, üretilmesi, taşınması, depolanması ve pazarlanması konularıyla ilgili öğretim ve araştırma yapan bir mühendislik dalıdır.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nün görevi, öğrencilerine, petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji konularında temel ve mühendislik bilimi eğitimi vermektir. Ayrıca, yeraltı enerji kaynaklarını araştırarak insanlığın yararına sunan ve bunlara ait sorunları mühendislik bakış açısıyla çözen, çevreye ve etik değerlere saygılı, disiplinler arası çalışmalarayatkın, yenilikçi ve girişimci mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Eğitim süresi ve içeriği

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; ilk iki yılda temel fen bilimleri ve mühendislik konularına ağırlık verilirken, son iki yılda, sondaj, üretim, rezervuar ve doğalgaz mühendisliği konularına ağırlık verilmektedir. Eğitim, teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Mezun olabilmek için yaz stajı zorunluluğu vardır.

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları

Petrol ve doğalgaz mühendisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO ve bağlı şirketlerde, BOTAŞ ve TÜPRAŞ gibi şirketlerde, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) sektöründe, dünyanın büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinde iş bulabilirler.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile kurulmuş olup; 2013-2014 Güz dönemi itibariyle öğretime başlamıştır.