Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Anabilim Dalları

Yapı anabilim dalı

Yapı anabilim dalının amacı, yapıları belirli bir seviyede, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır. İlgi alanları yapıların statik modellemesini yapmak, statik analizini çıkarmaktır. Burada amaç oluşan kuvvet ve gerilmelerin en doğru şekilde hesaplanmasıdır.
Yapı mühendisi, yapıları zati yükler, hareketli yükler ve deprem yükleri altında inceler ve çeşitli kombinasyonlara göre en elverişsiz yüklemeleri belirler. Bu yüklemelerden oluşan gerilme ve kuvvetleri hesaplar. Alt Birimleri;

  • Betonarme Yapılar

  • Çelik Yapılar

  • Ahşap Yapılar

Ulaştırma anabilim dalı

Ulaştırma(trafik) anabilim dalı, insan ve taşınacak malların ulaşımında, ulaşım yollarının güvenli dizaynını tasarlar. Yolların, otobanların, tren yollarının, kavşakların projelendirmesini uygun standartlara göre yapar. İmalat aşmasında proje müdürü, şantiye şefi, arazi mühendisi pozisyonun da yolun projeye uygun bir şekilde imal edilmesini sağlar. T.C. Karayolları, TCDD, TC. Köy hizmetleri gibi kamu kuruluşlarında görev alarak, işin hem imalatını hem de kontrolünü üstlenirler.

Hidrolik anabilim dalı

Su (Hidrolik) anabilim dalı, su yollarının ve su yapılarının inşaatı ile ilgilenir. Savakların, barajların, su borularının, kanalların, galerilerin statik ve dinamik analizlerini yapar. Liman yapılarının dalga analizleri ve dalga kıran tasarımlarını yapar. Git gide azalan su miktarı ile bu bölüme verilen önem artmaktadır.

Geoteknik anabilim dalı

“Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği” uzmanlık alanının ortak adı olan “Geoteknik” inşaat mühendisliğinin en genç uzmanlık alanıdır. Geoteknik mühendisliği, inşaat mühendisliği yapılarının dayandıkları veya içinde yer aldıkları zemin veya kaya ortamı ile etkileşimlerini konu alan İnşaat mühendisliği disiplinidir. Geoteknik mühendisliği uygulamalarının tasarımı ve sorunlarının değerlendirilmesi için yeterli bir zemin mekaniği ve temel inşaatı bilgisine sahip olmak gereklidir.

Mekanik anabilim dalı

Mekanik, kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bütün mühendislik dallarının temelini oluşturur. Mekanik insanoğlunun kullandığı ilk kesin bilimlerden birisidir. Mekanik kendi içinde 3 ana kısma ayrılır;

  • Rijit Cisimler Mekaniği

  • Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği

  • Akışkanlar Mekaniği