Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Mühendislik, insanları örgütleme, yönetme, doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır. İnşaat mühendisliği de bu tanımdan yola çıkıldığında en temel mühendislik dallarından birisidir.

İnşaat Mühendisliği ulusal ve küresel bağlamda ülkelerin kalkınması için gerekli en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. İnşaat mühendisliği, insan yaşamını her açıdan kolaylaştırmak için gerekli olan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle o ülkenin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlar. Bu bağlamda bir inşaat mühendisinin yapması gereken şey evren ve dünyamızdaki gelişmeleri sürekli takip ederek hayatı kolaylaştıran yol ve yöntemlerden yararlanarak dünya ve evrendeki yapıya zarar vermeyecek bir biçimde sürekli uygulamalarda bulunmaktır.

İnşaat mühendisi doğadaki malzemeyi alır, belli bir forma sokar ve insanlığa faydalı bir şekilde kullanıma sunar. Sanıldığının aksine inşaat mühendisi sadece bina yapmaz. Ülkelerin imar ve inşasının her alanında görev alırlar. Bunlar demiryolu, otoyol, köprü, baraj, enerji santrali, fabrika, sanayi tesisi, arıtma tesisi, liman, havalimanı, iş merkezi, vb. olarak yoğun işgücü ve makine kullanır.

Bölüm Hakkında

17.05.2007 tarihinde kurulan Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan İnşaat Mühendisliği bölümü 2 Haziran 2010 tarihinde 5668 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu gereğince kurulmuştur. 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren lisans programına öğrenci alımına başlanmıştır.

Bölümde toplam on akademik personel çalışmaktadır. 1 profesör, 1 sözleşmeli olmak üzere 2 doçent, 3 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Bölümümüz; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren lisansüstü eğitime öğrenci almaya başlayacaktır.

Misyonumuz

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün temel hedefi, ulusal ve küresel anlamda yeterli donanıma sahip, tabiata ve insan hayatına saygıyı kendine düstur edinen çalışkan, başarılı bireyler yetiştirmek, bilim ve teknolojiyi en yüksek seviyede kullanarak bölgemiz ve ülkemizi kalkındıracak girişimlerde bulunmak ve bilimsel ve teknolojik altyapımızı ülkemizdeki gençlerin hizmetine sunmaktır.

Vizyonumuz

İnşaat mühendisliği eğitim ve öğretiminde ulusal düzeyde sürekli ön sıralarda yer almak için çalışan, bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı mezunlar yetiştiren ve uluslararası platformda da kabul gören bir kurum olmak.

İstihdam Olanakları

İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışırlar. En yoğun olarak çalıştıkları kurumlar: T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır. Kendi iş yerini açabilirler. Ülkemizde tarım ve sanayi sektöründen sonra inşaat sektörü en önemli istihdam alanını oluşturmaktadır. Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışında da inşaat işleri alınması nedeniyle bu sektör uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Büyük inşaat firmaları özellikle son yıllarda yurt dışında da ihale almaktadırlar. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı olarak yurt dışında görev yapan inşaat mühendisleri de vardır.