Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 Bölümümüz 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile kurulmuş olup; bu yıl içerisinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında I. Öğretim ve II. Öğretime öğrenci alınmasına ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans programının açılmasına izin verilmiştir. 

Misyonumuz

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; evrensel ve mesleki etik değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiyi esas alarak, yeraltı (petrol, su, maden gibi) ve yerüstü (baraj, tünel, yol gibi) zenginliklerimizi araştırmaya, incelemeye, insanların yararına sunmaya ve bunlara ait sorunları mühendislik bakış açısıyla çözmeye, bilimsel araştırma ile bilgi ve birikimini toplum yararına sunmaya odaklanmıştır.

Vizyonumuz

Giderek güçlenen akademik kadrosu ve son teknolojiye sahip olacak laboratuvarıyla; meslekle ilgili ulusal ve uluslararası her türlü etkinlikte söz sahibi, ileri düzeyde bilgi ve birikim sahibi, bilimsel ve mühendislik yaklaşımlarıyla sorun çözme becerisi olan, ülkenin temel değerlerine bağlı yerbilimciler yetiştirmektir.

ANABİLİM DALLARI

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; Genel Jeoloji, Maden Yatakları-Jeokimya, Mineraloji-Petrografi ve Uygulamalı Jeoloji Anabilim dalı olmak üzere 4 ana bilim dalından oluşmaktadır. Her anabilim dalında, konusunda uzman akademik kadro tarafından ulusal ve uluslar arası nitelikli araştırmalar ve diğer faaliyetler yönetilmektedir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

Bölüm bünyesinde mevcut laboratuar olanakları ile ilerleyen dönemde Üniversitenin sahip olacağı “Merkezi Laboratuar” ve “Yerbilimleri Araştırma Merkezi” sayesinde Batman ve çevre illerdeki yeraltı ve yerüstü zenginlikler konusundaki eksikliklerin ve problemlerinin çözümlenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca bölümümüz, gelişen laboratuar olanakları çevre illerdeki üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde yürütülecek faaliyetlere de laboratuar analiz ve araştırma olanakları sunacaktır.

Bölümde 2 adet 60 kişilik ve 2 adet 30 kişilik akıllı tahta donanımına sahip toplam 4 adet sınıf bulunmaktadır. Teknik Resim salonu, bilgisayar ve uygulama laboratuarları (Zemin Mekaniği, Hidrojeoloji ve Hidroloji, Jeokimya ve Petrol Ürünleri ve Kimya-Hidrokimya Laboratuarları) bölümün diğer olanakları arasında yer almaktadır. Bölüm kütüphanesi her geçen gün kapasitesine yeni eklenen kitap ve süreli/süresiz yayınlarıyla daha da zenginleşmektedir

   Faydalı Linkler:

a) Batman Üniversitesi lisans, ön lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği

b) Batman Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği,

c) Staj yönergesi,

d) Varsa lisans bitirme yönergesi,

e) Özel öğrenci yönergesi,

f) Yatay geçiş ve intibak yönergesi,

g) Bologna bilgi paketleri,

h) Akademik takvim,

i) Belgeler ve formlar (Muafiyet dilekçe örneği, tez yazım klavuzu, staj başvur

formu, vb.),