Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Maden Mühendisliği; yeraltında ve yer üstünde var olan madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.

Maden Mühendisliği Bölümü'nün görevi, öğrencilerine, madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında temel ve mühendislik bilimi eğitimi vermektir. Ayrıca, madenlerin ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde işletilmesi için yeni teknolojileri uygulayabilen, madencilikle ilgili bütün konularda yurt içi ve yurt dışında çalışabilecek birikime sahip, takım ve disiplinler arası çalışmalara yatkın, çevreye ve etik değerlere saygılı mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Eğitim süresi ve içeriği

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; ilk iki yılda temel fen bilimleri ve mühendislik konularına ağırlık verilirken, son iki yılda, madenlerin çeşitli yöntemler ile aranması, ekonomik, güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde işletilmesi, işletme mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği ve yer mühendisliği konularına ağırlık verilmektedir. Eğitim, teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Mezun olabilmek için yaz stajı zorunluluğu vardır.

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları

Maden Mühendisliği Bölümü mezunları; Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu; Eti Maden İşletmeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Yüksek Okullar, Seramik, Cam ve Çimento fabrikaları, özel madencilik şirketleri, mermer ve doğaltaş ocağı işletmeleri, tünel ve metro inşaatları, madencilik ile ilgili her türlü danışmanlık, müşavirlik ve teknik nezaretçilik işleri ile kimya, çevre, bilgisayar ve bankacılık gibi sektörlerde çalışma alanı bulmaktadır. Yeni gelişmekte olan derin deniz madenciliği ve uzay madenciliği gibi konular da ileride maden mühendislerinin çalışma alanları arasında yer alacaktır.

Maden Mühendisliği Bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2 Haziran 2010 tarihinde 5668 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu gereğince kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu kriterlerine göre yeterli akademik personele ve gerekli altyapıya ulaştığında eğitim-öğretime başlayacaktır.