Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun ilgili maddesi gereğince Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Fakülte bünyesinde kurulan Makina Mühendisliği bölümü2008-2009 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımına başlamıştır. 2009-2010 öğretim döneminde ise ek kontenjanla 2.öğretime öğrenci alınmıştır. 2011-2012 öğretim yılı itibariyle bölümde 180 öğrenci eğitim görmektedir. Şubat 2012 itibariyle Fırat Üniversitesi ile Ortak Yüksek Lisans programına öğrenci almaya başlamıştır.Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı, Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı, Mekanik Anabilim Dalı, Termodinamik Anabilim Dalı ve Enerji Anabilim Dalı olmak üzere beş Anabilim Dalından oluşmaktadır.

BÖLÜMÜN VİZYONU

Evrensel ölçütlerde eğitim veren, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, toplumun ve insanlığın yararına çalışan ve çalışmalarını teknolojiye kazandıran, kaliteli eğitimin simgesi ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

BÖLÜMÜN MİSYONU

Batman Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünün özgörevi;yaratıcı, araştırmacı, evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış,ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşan,ekip çalışmasına açık,analitik becerilere sahip,bilim ve teknolojiye katkı yapacak araştırmalar yapan,alanında önderlik yapacak, ufku açıkmakina mühendisleri yetiştirmektir.

BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

Öğrencilere etkin iletişim kurma becerisinin kazandırmak
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini makine mühendisliği problemlerine uyg ulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.
Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileride dikkate alarak tasarlamak ve üretmek için gerekli teorik ve pratik bilgileri kazandırmak.
Makine mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını yorumlayarak sunma becerisini kazandırmak. Bu amaçla öğrencilerin gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sunum donanımlarını kullanabilmelerini sağlamak
Öğrencilere yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisinin kazandırılmasıdır.

ANA BİLİM DALLARI

Enerji A.B.D. : Hidrolik makinalar, içten yanmalı motorlar ve motorlu taşıtlar,alternatif yakıtlar, yakıt karışımları ve motorlarda yanma, ısıtma havalandırmasistemleri, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, ısı değiştiricileri,akışkan analizleri ve ısı transferi gibi konuları kapsamaktadır.

Konstrüksiyon ve İmalat A.B.D. :Tasarım ve üretimle ilgili çeşitli konular,dinamik yüklü radyal kaymalı yataklarınvekam mekanizmalarınınteorik vedeneysel analizleri, cad/cam uygulamaları,yeni üretim yöntemlerinikapsar.

Makina Teorisi ve DinamiğiA.B.D. : Dinamik sistemlerinmodellenmesi, robot kollarının tasarımıve kontrolü,esnek kollu robot kontrolü,bulanık mantık, titreşim analizi ve dengeleme, rotor-yatak sistemlerinin titreşim kontrolü,sıkıştırma etkili film yatak damperleri gibiçeşitli konuları kapsamaktadır.

Mekanik A.B.D. : Makina sistemlerinin statik ve dinamik şartlar altında gösterdikleri davranışlar, mühendislik malzemelerinin mekanik özellikleri,sayısalmukavemet analizlerinde kullanılan sonlu elemanlar yöntemi ve bilgisayar destekli yapısal analizler,kompozit malzemelerin mekanik davranışları,yapıştırıcılar gibi konular mekanik ana bilim dalının ilgi alanlarına girer.

OtomotivA.B.D. :İçten yanmalı motorlar, motor donanımları, motorlu taşıtlar ve taşıtlarda bulunan sistemler,alternatif yakıtlar, emisyon kontrolü, taşıt aerodinamiği, motor ve taşıt performansı ve kontrol sistemleri gibi konularbaşlıca araştırma konularıdır.

Termodinamik A.B.D. :Boru akışları ve ısı transferindeki iyileştirmeyöntemleri, ısıeşanjör performanslarını iyileştirme teknikleri, bina içerisindekihava akımları ve ısıtransferi ile ilgili konular, basınç ve sıcaklık ölçümleriiçin bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirmesistemlerini içerir.

MEZUNLARIN İŞ OLANAKLARI

Kapsamı en geniş olan mühendislik dallarından biri olan makina mühendisliğinin çalışma alanı da bu denli geniştir. Makina mühendisliği teknoloji ile özdeşleşmiş bir disiplindir. Makina mühendisliği alanındaki branşlaşmadan endüstri mühendisliği, üretim ve imalat mühendisliği, tekstil mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, uçak ve uzay mühendisliği, otomotiv mühendisliği, nükleer mühendislik, mekatronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği gibi günümüzün popüler mühendislik dalları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, iyi bir eğitim almış ve kendisini sürekli yenileyerek yetiştirmiş bir makina mühendisi bu branşlaşmış mühendislik dallarının hepsinde de iş bulabilme ve başarılı hizmetler verme şansına sahiptir. Mezunlarımız DSİ, Karayolları gibi çeşitli kamu kuruluşları, özel şirketler, otomotiv, imalat,iklimlendirme sektörü ve üniversitelerde çalışabilmektedir.