Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Hakkında

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde, 17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun ilgili maddesi gereğince Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Fakülte bünyesinde kurulan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ile birlikte öğrenci alımına başlamış ve halen eğitim-öğretime devam etmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Üretim Metalurjisi ve Malzeme Bilimi bilim dallarından oluşmaktadır. Bölüm bünyesinde, İmalat laboratuvarı bulunmaktadır.

Misyon

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak amacımız, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek bir eğitim ve öğretim sunarak, hem teorik bilgilere hem de uygulama yeteneğine sahip ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek, nitelikli, Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretimini destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yaparak evrensel bilim ve teknolojiye katkı sağlamaktır.

Vizyon

Batman Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için; 

            -İnsani ve toplumsal değerleri,

            -Sürekli gelişme anlayışını,

            -Bilimin evrensel niteliklerini,

            -Çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini temel alarak öğrencilerine verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye'nin önder yüksek öğrenim kurumu olmayı ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla

            -Ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.

Hedefler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü müfredatı içerisinde mühendislik disiplininin gerektirdiği temel derslerin yanı sıra, endüstrinin talep ettiği uygulama becerisine sahip nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi,

Laboratuvar alt yapısı ile uygulamalı eğitim faaliyetlerine ilave olarak, metalurjik ön işlemlerden başlayarak, metal ve alaşım üretimi, döküm ve katılaşma, döküm simülasyonu, metal şekillendirme, üretilen malzemelerin ısıl işlemi, mekanik ve tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite kontrolü, seramik, polimer ve kompozit yapılar, korozyon ve korunma teknikleri, mikro-yapı incelemeleri, kaynak metalurjisi, kaynaklı birleştirme teknolojileri gibi birçok geleneksel konumun yanı sıra bio-seramikler, ince film kaplamalar, modern birleştirme teknikleri, nano-malzemeler ve benzeri ileri malzeme bilimi konularında araştırma faaliyetlerini sürdürmek,

Teorik ile uygulamayı kaynaştırarak ilgili endüstriyel sektörlerin imalat sahalarında yer alabilecek, uygulamalı malzeme ve metalurji mühendisleri yetiştirmek,

Dürüst, ilkeli ve etik değerlere saygılı, toplumun ve çalıştığı kurum veya kuruluşun menfaatlerini ön planda tutan, bireysel ve grup çalışmasına uyumlu, paylaşmayı seven, sorgulayan, araştıran ve bilimin gelişimini ön planda tutan ve sürekli kendini geliştiren, güçlü, seviyeli ve güven telkin edici iletişim kurabilen Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştirmektir.