Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 29 Mayıs 2007 tarihinde 5668 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu gereğince kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu kriterlerine göre yeterli akademik personele ve gerekli altyapıya ulaştığında eğitim-öğretime başlayacaktır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, bir yandan eğitim programı ve yetiştireceği öğrencilerle planlama ve şehircilikteki niteliği yükseltmeyi hedeflerken, diğer yandan bulunduğu mekansal bağlamın içerisinde kentin ve bölgenin sorunlarıyla yakından ilgilenen, bu sorunlara çözüm üreten ve bu süreçte etkin bir aktör olarak söz sahibi olan bir bölüm olmayı amaçlamaktadır.

Bölümün temel amacı planlama disiplinini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararasi düzeyde rekabet edebilen, köklü geçmisini çagdas atilimlarla bütünlestiren, yenilikçi kadrosuyla eğitim-öğretim-araştırma-uygulama alanlarinda öncü bir ortam yaratmak, geleceği yönlendirmek üzere yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yatatıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren , yeniliklerle kendisini geliştiren sehir ve bölge plancilari ve bilim adamları yetiştirmek, araştıma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır. 

Bölümümüzün özgörevi; farklı ölçeklerdeki mekanı oluşturan ve dönüştüren süreçleri, araçları ve bunların olası sonuçlarını ülke kültürü ve gerçekleri gözönünde tutularak;  çevreye duyarlı  yeni vizyonlar geliştirebilecek bilgiye sahip, sorunlara toplum ve kamu yararını gözeten katılımcı yaklaşımla alternatif çözümler arayan, disiplinler arası çalışmaya yatkın, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen, iletişim yeteneği gelişmiş, liderlik özelliğine sahip, evrensel standartlarda uygulamaya yönelik sorumluluk alabilecek  mesleki etiğe sahip şehir ve bölge plancıları  yetiştirmektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitimi kuramsal dersler ile stüdyo çalışmalarından oluşur. Farklı disiplinleri kapsayan derslere bağlı olarak stüdyolarda bölge, metropoliten alan, kent ya da kent parçalarına ilişkin araştırma, analiz ve planlama teknikleri öğretilir.

Bölüm programı çok değişik alanları kapsamakta, kuramsal derslerde öğrenilen bilgiler stüdyo derslerinde uygulamayla ilişkilendirilmektedir. Bunun sonucunda mezunlar yalnızca kendi alanları olan şehir ya da bölge planlamasıyla değil, problem tanımı, çözüm önerileri geliştirme, sistem kurma becerileri gerektiren çok sayıda alanda da kendilerine iş bulabilmektedirler.