Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Misyon

En yüksek kalitede mühendislik ve mimarlık için gerekli bilgi ve beceriyi deneyimli kadrosu ve altyapısı ayracılığı ile konularında uzman ve nitelikli mühendis ve mimar yetiştirmeyi amaçlayan 4 yıllık lisans mezunlarına hem mühendislik-mimarlık hem de araştırma alanında başarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaştırmaktır.

 

Vizyon

Fakültenin vizyonu yüksek kalitede eğitim vererek, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilen ve uluslararası alanda başarı sağlayacak lider mühendis ve mimarlar yetiştirerek bulunduğu coğrafyada en prestijli Mühendislik-Mimarlık Fakültelerden biri olmak ve Petrol Üniversitesi adı altında uluslararası standarta ulaşmaktır.

 

Değerler

Temel amacımız, tek düzeliğe imkan vermeden farklılık ve farkındalık yaratacak yönde girişimci, yenilikçi, yaratıcı ve insan odaklı yaklaşımları ön plana çıkartarak her alanda sürekli iyileşme içinde olmaktır. Yukarıda belirlediğimiz misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken öncelikle Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak koşulu ile olmazsa olmaz değerlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

 • Fakültemiz görevinin eğitim, araştırma – uygulama, bilim üretme, yayma ve topluma hizmet olduğuna inanırız.
 • Ülkemize, kurumumuza, fakültemize ait ve layık olma bilinci ve sorumluluğu taşırız.
 • Kararlarımızı veriye dayalı olarak alırız.
 • Her türlü sürecin uygulanmasında saydam olmaya dikkat ederiz.
 • Mühendislik sorunlarını çözerken ve uygulamalarımızı yaparken yasal sorumluluk bilincimize ek olarak toplumsal ve ahlaki sorumluluklarımızın   bilincini taşırız.
 • Niteliğin nicelikten üstün olduğuna inanırız.
 • Mevcut durumumuzu korumak yerine sürekli gelişmeyi hedefleriz.
 • Emeğe saygı duyarız.
 • Başarının takım çalışması ile sağlanacağına inanırız.
 • Başarının teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız.
 • Dürüst davranır ve eleştirilerimizin yapıcı olmasına dikkat ederiz.
 • Eleştirildiğimiz yönlerimizi sorgular ve düzeltmek için azami gayreti sarfederiz.
 • Sınırlı kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir şekilde kullanırız.
 • Şikayet etme yerine problemin çözümüne katkı sağlamaya odaklanırız.
 • Evrensel değerlere uygun olarak ırk, dil, din, cinsiyet farkları ve bedensel eksikliklere bakmadan insanlara eşit ve adil davranırız.

 

Kuruluşu

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 93. Maddesi ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nde aktif olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Makine Mühendisliği bölümünde Doktora ve Yüksek Lisans programları olup Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği’nde de Yüksek Lisans Programları mevcuttur.