Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Temel amaç ve hedefler

 

Amaç 1: Mühendislik ve Mimarlık programlarımızın ulusal ve uluslararası boyutta tanınırlığını sağlamak.

Hedef 1: Mühendislik Bölümleri öğrencilerimiz için MÜDEK değerlendirme ölçütlerinde esas alınan kriterleri sağlamak.

 

Amaç 2: Enformasyon teknolojilerinin ders, proje ve seminerlerde etkin şekilde kullanımını hayata geçirmek.

Hedef 1: Ders ve seminer verme konusunda diğer üniversitelerle işbirliği yapmak.

 

Amaç 3: Eğitim-Öğretim kalitesini arttırmak.

Hedef 1: 2019-2021 yılları arasında öğretim elemanlarının, eğitim-öğretim programlama, ölçme ve değerlendirme konusunda eğitilmesi ve söz konusu eğitimin sürekliliğinin sağlanması.

Hedef 2: 2019-2021 yılları arasında tüm bölümlerin eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ve personel gereksinimlerinin karşılanması kütüphane, atölye ve laboratuvarların daha uzun süreli çalışması ve çağdaş standartlara getirilmesinin sağlanması.

Hedef 3: 2019-2021 yılları arasında bölümlerdeki eğitim programlarının ve ders içeriklerinin güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması.

Hedef 4: Öğrenci stajlarıyla ilgili kuralların yeniden belirlenmesi.

Hedef 5: Ders notları ve kitaplarının hazırlanmasının teşvik edilmesi.

Hedef 6: Ar-Ge çalışması sonuçlarının eğitime yansıtılması.

 

Amaç 4: Araştırma potansiyelini iyileştirmek.

Hedef 1: BAP, TÜBİTAK, DPT ve AB proje sayısını 2021 yılına kadar %30 arttırmak.

 

Amaç 5: Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın ve atıf sayılarını arttırmak.

Hedef 1: Yayın sayısını 2021 yılına kadar %20 oranında arttırmak.

Hedef 2: Atıf sayısını 2021 yılına kadar %20 oranında arttırmak.

 

Amaç 6:Toplum ve özellikle TPAO ile daha yakın ilişkiler içinde olmak, üretilen bilgiyi etkin ve hızlı şekilde paydaşlarımıza aktarmak.

Hedef 1: Üniversite sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak.

Hedef 2: Fakültenin toplumla bütünleşmesini sağlamak.

 

Amaç 7: Fakültenin tanınırlığını arttırmak.

Hedef 1: Paydaşlarımız (Sanayi, yerel yönetimler, TPAO ile işbirliğini arttırmak.)

 

Amaç 8: Sürekli ve yaşanılabilir bir kampüs yaratmak.

Hedef 1: Öğrencilerin ve çalışanların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri yeni sosyal mekanlar yaratmak.

 

Amaç 9: Öğrenci destek hizmetlerini iyileştirmek.

Hedef 1: Kayıt sürecinin iyileştirilmesi.

Hedef 2: Öğrenci belge sağlama hizmetlerinin iyileştirilmesi.

Hedef 3: Akademik Danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi. 2019-2021 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranının tüm bölümlerde %80’in üzerine çıkartılması.

 

Amaç 10: Bologna Sürecini Yaygınlaştırmak.

Hedef 1: Her bölümden her dönem en az 2 lisans ve an az 1 yüksek lisans veya doktora öğrencisinin Yaşam Boyu Eğitim Programları (Socrates) kapsamında Avrupa üniversitelerinde 1 veya 2 dönem eğitim görmesi.

Hedef 2: Her bölümde Diğer Üniversitelerden her eğitim-öğretim yılında en az 1 lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisinin Yaşam Boyu Eğitim Programları kapsamında 1 veya 2 dönem eğitim görmesi.

Hedef 3: Her bölümden her eğitim-öğretim yılında en az 1 öğretim elemanının Yaşam Boyu Eğitim Programları kapsamında Avrupa üniversitelerinde en az 1 hafta süreyle ders vermesi.

Hedef 4: Ülkemizin Diğer üniversitelerinden en az 1 öğretim elemanının Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan her bölümde en az 1 hafta süreyle ders vermesi.

 

Amaç 11: Yazılı iletişim sürecini şeffaf ve etkin hale getirmek.

Hedef 1: Bürokrasinin minimuma indirildiği şeffaf bir sistem kurma.

 

Amaç 12: Fakültemizde performansa dayalı değerlendirme sistemini hayata geçirmek.

Hedef 1: Yönetim kademelerinde görev alan öğretim elemanlarının, ARGE ve diğer faaliyetleriyle üniversitemize kurumsal katkıda bulunan elemanların ayrıcalıklı olarak değerlendirilmesi: Kısaca performansa dayalı değerlendirilmenin yapılması.